Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Son dönem böbrek yetersizliğinde uyku bozuklukları
Handan İNÖNÜ1, Oğuz KÖKTÜRK2

1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat,
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Son dönem böbrek yetersizliğine sahip hastalarda uyku bozuklukları yaygın olarak görülmektedir. Gündüz aşırı uyku hali, huzursuz bacak sendromu, periyodik ekstremite hareket bozukluğu, insomnia, uyku apne sendromu en sık görülen bozukluklardır. Semptomların benzer olması nedeniyle uyku ile ilişkili şikayetler çoğunlukla üremiye bağlı bulgular olarak değerlendirilir, bu da tanıda gecikmelere neden olabilir. Eşlik eden uyku bozuklukları hastaların yaşam kalitesini ve tedaviye uyumunu olumsuz etkilemesinin yanı sıra, mortalite ve morbiditede artışa neden olmaktadır. Bu nedenle kronik böbrek yetersizliğine sahip veya renal replasman tedavisi almakta olan hastalarda, uyku bozuklukları ayrı bir klinik antite olarak değerlendirilmelidir. Bu yazıda, son dönem böbrek yetersizliğinde sık görülen uyku bozukluklarının etyoloji, patogenez ve tedavilerinin literatür bilgileri eşliğinde gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Uyku apne, uyku bozukluğu, böbrek yetmezliği, son dönem böbrek hastalığı.
SUMMARY
Sleep disorders in end-stage renal failure
Handan İNÖNÜ1, Oğuz KÖKTÜRK2

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey,   
2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey.
Sleep disorders are common in patients with end-stage renal disease. Daytime sleepiness, restless legs syndrome, periodic limb movement disorder, insomnia, sleep apnea syndrome are the most disturbances. Usually, sleep-related complaints are attributed to uremia because of similar symptoms, and this may cause to delayed diagnosis. Sleep disorders are negative effect on quality of life and compliance to treatment of patients as well as cause increased mortality and morbidity. Therefore, sleep disorders should be evaluated as a different clinical entity in patients with chronic kidney failure or receiving renal replacement therapy. In this article, we aimed to review of etiology, pathogenesis and treatment of common sleep disorders in end-stage renal failure in sight of releated literature information.
Key Words: Sleep apnea, sleep disturbances, kidney failure, end-stage renal disease.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Handan İNÖNÜ,
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
60100 TOKAT - TURKEY
e-mail: handaninonu@gmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır