Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Ciddi pnömoni ile kendini gösteren kloramin inhalasyonuna bağlı yaygın
trakeobronşiyal nekroz ve eş zamanlı benzen maruziyetine bağlı pansitopeni
Tülay YARKIN1, Nalan ADIGÜZEL1, Zuhal KARAKURT1, Gökay GÜNGÖR1, Ferda AKSOY2, Reha BARAN1

1 SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
  Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul,
2 SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
  Patoloji Bölümü, İstanbul.
ÖZET
Bu olgu sunumunda, evde kullanılan temizlik maddelerinin karıştırılması sonucu ortaya çıkan klorin gazı maruziyeti ile gelişen trakeobronşiyal nekrozlu 25 yaşındaki bir kadın olgu sunulmuştur. Olgu, temizliği takiben benzen içeren bir yapıştırıcı ile koltukları yapıştırmış ve böylece benzen maruziyeti de olaya eklenmiştir. Olgu, öyküsü, gecikmiş tanısı, bronkoskopik bulguları ve fatal gidişi ile ilginç bulunmuştur. Literatürde daha önce gösterilmemiş olan klorin gazına bağlı trakeobronşiyal nekrozun bronkoskopik ve patolojik görünümleri de sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Havayolu hastalıkları, klorin maruziyeti, akciğer hasarı, solunum yetmezliği.
SUMMARY
Chlorine-induced extensive tracheobronchial necrosis concomitantly benzene-induced pancytopenia presented with severe pneumonia
Tülay YARKIN1, Nalan ADIGÜZEL1, Zuhal KARAKURT1, Gökay GÜNGÖR1, Ferda AKSOY2, Reha BARAN1

1 Respiratory Intensive Care Unit, Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery, Training and
  Research Hospital, Istanbul, Turkey,
2 Department of Pathology, Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery, Training and Research
  Hospital, Istanbul, Turkey.
We report a case of 25-year-old woman with severe tracheobronchial necrosis caused by chlorine released from a mixture household cleaning agents. She subsequently exposed benzene while she was fixing the seats with benzene containing gum. The case was found interesting with its history, delayed diagnosis, bronchoscopic features, and fatal outcome. We presented its bronchoscopic and pathological images which has not been shown in the literature up to date.
Key Words: Airway disease, chlorine exposure, lung injury, respiratory failure.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Tülay YARKIN,
Soyak Yenişehir Bambu Evleri A1/58 Ümraniye
34770 ISTANBUL - TURKEY
e-mail: yarkint@superonline.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır