Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti askeri sağlık personelinde sigara içme sıklığı,
nikotin bağımlılığı ve ucuz sigara satışının etkisi
Ersin GÜNAY1, Ziya ŞİMŞEK2, Gürkan KUTUCULAROĞLU2, Gürkan METİNYURT3

1 Girne Asker Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
2 Girne Asker Hastanesi, Kardiyoloji, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
3 Girne Asker Hastanesi, Biyokimya, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
ÖZET
Başta hekimler ve hemşireler olmak üzere sağlık çalışanlarının, sigaraya başlamanın önlenmesi konusunda toplumda çok önemli rolleri vardır. Biz bu çalışmamızda askeri hastanede çalışan sağlık personelinin sigara kullanma alışkanlığını, düşük fiyatta sigara satışının sağlık personeline etkisini ve sigara içen personelin nikotin bağımlılık düzeylerini araştırmayı amaçladık. Askeri hastanede çalışan personele sigara alışkanlıklarını, Fagerström Nikotin bağımlılık testi (FNBT) ile nikotin bağımlılık düzeyini ve düşük fiyata sigara satışlarının sigara kullanma alışkanlıklarında oluşturduğu etkileri sorgulayan anket uygulandı. Ankete, hastanede çalışan 138 personelden, 70 erkek, 46 kadın (%84) sağlık personeli katıldı. Yaş ortalaması 33.7 ± 5.6 olarak bulundu. Katılımcıların %53.4'ü düzenli olarak sigara kullanıyordu. Erkek ve kadınlar arasında sigara kullanma sıklığı açısından istatistiksel olarak fark saptanmadı (p> 0.05). Daha önceden aktif sigara kullanmayıp, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.)‘ne ataması yapıldıktan sonra düzenli sigara kullanmaya başlayan yedi kişi sigara kullanmaya başlamasında sebep olarak piyasadan daha ucuza sigara alınabilmesi olduğunu belirtti. Sigara kullanan katılımcıların %48.3'ü (erkeklerin %39.4'ü kadınların %59.3'ü) ucuz sigara satışı ile sigara tüketimlerinde artış olduğunu belirtti. Erkek ve kadın katılımcılar arasında sigara tüketiminde artış açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p< 0.05). FNBT sonuçlarına göre, katılımcıların yaklaşık %70'i düşük ve çok düşük derecede nikotin bağımlısı iken yaklaşık %22'sinin yüksek ve çok yüksek derecede sigara bağımlısı olduğu görüldü. Çalışmaya katılan sağlık personelinin sigara kullanma sıklığı toplumda ve diğer sağlık çalışanlarında bildirilen sigara kullanma sıklığından daha yüksek bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sigara, sağlık personeli, sigara tüketimi, sigara ücreti.
SUMMARY
Smoking prevalence, nicotine dependence and effects of low cost cigarette sale among military healthcare personal in Turkish Republic of Northern Cyprus
Ersin GÜNAY1, Ziya ŞİMŞEK2, Gürkan KUTUCULAROĞLU2, Gürkan METİNYURT3

1 Department of Chest Diseases, Girne Military Hospital, Girne, Turkish Republic of Northern Cyprus,
2 Department of Cardiology, Girne Military Hospital, Girne, Turkish Republic of Northern Cyprus,
3 Department of Biochemistry, Girne Military Hospital, Girne, Turkish Republic of Northern Cyprus.
Health professionals, particularly clinicians and nurses in the community have an important role in preventing to start smoking. In our study; we aimed to determine the prevalence of cigarette smoking, nicotine dependence level and the effects of low price tobacco sale among healthcare personal in a military hospital. A questionnaire was applied to healthcare personal, which evaluates their smoking habits, nicotine dependence level with Fagerström Test for Nicotine Dependence (FTND) and the effects of low cost cigarette sale on smoking habits. Seventy male and 46 female among 138 healthcare personals (84%) responded to the questionnaire. Mean age of participants was 33.7 ± 5.6. Among all participants, 53.4% were smoking. There was no significant difference between male and female participants in case of smoking prevalence (p> 0.05). Seven participants who started smoking regularly after they appointed to Turkish Republic of Northern Cyprus explained why they started smoking as secondary to lower cigarette prices in this country. 48.3% of participants (40% of male smokers and 59.3% of female smokers) reported increased cigarette consumption as a result of low cost cigarette sales. There was a significant difference between male and female participants in case of increase in cigarette consumption (< 0.05). According to results of FTND, about 70% of participants were low and very low-dependant, and about 22% were high and very high- dependant smokers. Smoking prevalence of healthcare personal who participated in our study was higher than that reported for community and for other healthcare personal.
Key Words: Cigarette, healthcare personal, cigarette consumption, cost of cigarette.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ersin GÜNAY,
Girne Asker Hastanesi,
Göğüs Hastalıkları Bölümü,
33900 GIRNE - TURKISH REPUBLIC of NORTHERN CYPRUS
e-mail: ersingunay@gmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır