Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Spontan pnömotoraksın patofizyolojisi, klinik değerlendirmesi ve tedavi seçenekleri
Rasih YAZKAN1, Serdar HAN2

1 SB Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Şanlıurfa,
2 Ankara Güven Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara.
ÖZET
Apikal subplevral bleb primer spontan pnömotoraksın en sık sebebi iken, kronik obstrüktif akciğer hastalığı sekonder spontan pnömotoraksın en sık sebebidir. Tanı fizik muayene, akciğer grafisi ve torakoskopik muayene ile doğrulanır. Tipik olarak astenik ve uzun yapılı kişilerde görülür. Spontan pnömotoraks katameniyal pnömotoraks ve gebelik süreci gibi hayatın özel dönemlerinde görülebilir. Primer spontan pnömotoraksın tedavi seçenekleri konservatif, ara ve cerrahi prosedürleri içermektedir. Sonuç olarak, spontan pnömotoraksın patofizyolojisini, klinik değerlendirmesini ve tedavi seçeneklerini literatür ışığında bir derleme ile sunmayı amaçladık.
Anahtar Kelimeler: Spontan pnömotoraks, video yardımlı torakoskopik cerrahi, bül, derleme.
SUMMARY
Pathophysiology, clinical evaluation and treatment options of spontaneous pneumothorax
Rasih YAZKAN1, Serdar HAN2

1 Clinic of Chest Surgery, Sanliurfa Training and Research Hospital, Sanliurfa, Turkey,
2 Clinic of Chest Surgery, Ankara Guven Hospital, Ankara, Turkey.
An apical subpleural bleb is most common pathology of primary spontaneous pneumothorax however, chronic obstructive pulmonary disease is most common cause of secondary spontaneous pneumothorax. The diagnosis is confirmed by physical examination, chest radiography and thoracoscopic examination. The typical person who present has an asthenic body, being taller and thinner than the average person. Spontaneous pneumothorax can seen in some special part of life such as; catamenial pneumothorax and during pregnancy. Therapeutic options of primary spontaneous pneumothorax is include the conservative, intermediate and invasive procedure. In conclucion we aimed the report pathophysiology, clinical evaluation and treatment options of spontaneous pneumothorax in the light of literatures with a review article.
Key Words: Spontaneous pneumothorax, video assisted thoracoscopic surgery, bullae, review.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Rasih YAZKAN,
SB Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Göğüs Cerrahisi Kliniği,
63200 ŞANLIURFA - TURKEY
e-mail: drrasihyazkan@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır