Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Yoğun bakım hastalarında venöz tromboembolizm
Mehmet Ali HABEŞOĞLU, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Yoğun bakım ünitelerinde venöz tromboembolizm (VTE) yaşamı tehdit eden önemli bir klinik sorundur. Yoğun bakım dışı hastalarda bile VTE tanısı oldukça karmaşık olup, tedavisi konusunda klinisyenler arasında fikir birliği yoktur. Yoğun bakım hastalarının heterojen olması, çoğunda tromboz ve kanama riskinin bir arada olması, VTE'nin nonspesifik belirti ve bulgularla seyretmesi, tanısal yöntemlerin uygulanabilirliğinin sınırlı olması gibi faktörler hastalığın sıklığının belirlenmesinde, tanı ve tedavisinde güçlüklere neden olmaktadır. Bu yazıda, yoğun bakım hastalarında VTE tanısı, tedavisi ve tromboprofilaksisi ile ilgili çalışmalar derlenerek yoğun bakım ünitelerindeki VTE sorununa dikkati çekmek amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Venöz tromboembolizm, yoğun bakım ünitesi, pulmoner tromboemboli, derin ven trombozu.
SUMMARY
Venous thromboembolism in intensive care unit patients
Mehmet Ali HABEŞOĞLU, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU

Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Baskent University, Ankara, Turkey.
In intensive care units, venous thromboembolism (VTE) is a life threatening, clinically important issue. The diagnosis of VTE is significantly complicated, even in patients except intensive care units and there is no consensus between clinicians about its treatment. The factors such as heterogeneity of intensive care units patients, the association of thrombosis and bleeding risks in the majority of patients, the non-specific signs and symptoms of VTE, the feasibility limitations of diagnostic methods are caused difficulties in the diagnosis and treatment of VTE. In this review, it has been aimed to remind VTE issue in the intensive care units, by review the investigations about the diagnosis, treatment and thromboprophylaxis of VTE.
Key Words: Venous thromboembolism, intensive care unit, pulmonary embolism, deep venous thrombosis.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Mehmet Ali HABEŞOĞLU,
Dadaloğlu Mahallesi 39. Sokak No: 6
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Adana Araştırma ve Uygulama Merkezi,
Yüreğir 01250 ADANA - TURKEY
e-mail: habesma@superonline.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır