Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğer kanserine eşlik eden Fahr hastalığı
Ahmet Emin ERBAYCU1, Hakan EDİBOĞLU2, Ahmet Vedit MAVİŞ3, Murat Erdal OZANTÜRK1,
Fevziye TUKSAVUL1, Soner GÜRSOY4, Salih Zeki GÜÇLÜ1

1  İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir,
2  İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Nöroloji Bölümü, İzmir,
3  İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Radyoloji Bölümü, İzmir,
4  İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir.
ÖZET
Fahr hastalığı birçok metabolik bozuklukla ilişkili olarak özellikle hipoparatiroidi durumunda ortaya çıkmaktadır. Akciğer kanseri nedeniyle radyoterapi ve kemoterapi uygulanan bir hastada tedavi bitiminde denge bozukluğu ve yürümede güçlük gözlenmiştir. Beyin bilgisayarlı tomografisinde serebellum ve serebrumda derin beyaz cevherde ve bazal ganglionlarda difüz simetrik kalsifikasyon izlenmesi ile Fahr hastalığı tanısı konulmuştur. Serum kalsiyum ve parathormon düzeylerinin düşüklüğü, hastalığın hipoparatiroidi sonrası geliştiğini düşündürmüştür. Hastada hipoparatiroidi ve dolayısıyla Fahr hastalığına neden olan muhtemel faktör akciğer kanserine yönelik geniş bir alana uygulanan radyoterapiydi. Olgu akciğer kanseri seyrinde teşhis edilen literatürdeki ilk Fahr hastalığı olgusudur.
Anahtar Kelimeler: Fahr hastalığı, akciğer kanseri, hipoparatiroidizm, hipokalsemi, intrakraniyal kalsifikasyon.
SUMMARY
Fahr's disease accompanying to lung cancer
Ahmet Emin ERBAYCU1, Hakan EDİBOĞLU2, Ahmet Vedit MAVİŞ3, Murat Erdal OZANTÜRK1,
Fevziye TUKSAVUL1, Soner GÜRSOY4, Salih Zeki GÜÇLÜ1

1  Clinic of Chest Diseases, Izmir Dr. Suat Seren Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey,
2  Department of Neurology, Izmir Dr.Suat Seren Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Izmir,Turkey,
3  Department of Radiology, Izmir Dr. Suat Seren Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey,
4  Clinic of Chest Surgery, Izmir Dr. Suat Seren Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey.
Fahr's disease occurs in relation with many metabolic disorders especially with hypoparathyroidism. Imbalance of the coordination system and dysarthria were seen at the end of the treatment in a lung cancer patient treated with radiotherapy and chemotherapy. Fahr's disease was diagnosed by diffuse symmetric calcifications at white matter and basal ganglia of cerebrum and cerebellum in cranial computed tomography. Disease was thought to be caused by hypoparathyroidism with lower calcium and parathyroid hormone levels. Possible factor that caused hipoparathyroidism and also of Fahr's disease was radiotherapy performed to a wide area because of lung cancer. This case is the first Fahr's disease that was diagnosed concurrently with lung cancer.
Key Words: Fahr's disease, lung cancer, hypoparathyroidism, hypocalcemia, intracranial calcification.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ahmet Emin ERBAYCU,
1813/4 Sokak No: 1 Daire: 17
Karşıyaka, İZMİR - TURKEY
e-mail: drerbaycu@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır