Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Çocuklarda tekrarlayan hışıltının bir nedeni olarak pulmoner arter sling
Şit UÇAR1, Pelin ZORLU1, Özge METİN1, Utku Arman ÖRÜN2

1 Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Bölümü, Ankara,
2 Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Bölümü, Ankara.
ÖZET
Vasküler ringler, bir grup aortik ark anomalisi olup genellikle doğumdan sonra solunum zorluğu, stridor ve beslenme güçlükleriyle ortaya çıkar. Pulmoner arter sling, sol pulmoner arterin sağ pulmoner arter arka cephesinden anormal köken almasıyla oluşturulur. Bu anormal sol pulmoner arter, alt trakea ve sağ ana bronşa bası yaparak üst hava yolu semptomlarına neden olur. Burada tekrarlayan hışıltı, stridor ve tekrarlayan alt solunum yolu infeksiyonu nedeniyle kliniğimize başvuran yedi aylık erkek hasta sunuldu.
Anahtar Kelimeler: Pulmoner arter sling, stridor, hışıltı, vasküler ring.
SUMMARY
Pulmonary artery sling as a cause of recurrent wheezing in children
Şit UÇAR1, Pelin ZORLU1, Özge METİN1, Utku Arman ÖRÜN2

1 Department of Pediatrics, Dr. Sami Ulus Children Health and Diseases Training and Research Hospital,
  Ankara, Turkey,
2 Department of Pediatric Cardiology, Dr. Sami Ulus Children Health and Diseases Training and Research Hospital, Ankara, Turkey.
Vascular rings are a group of aortic arch anomalies and usually presents with dispnea, stridor and feeding difficulties after birth. Pulmonary artery sling is created by anomalous origin of the left pulmonary artery from the posterior aspect of the right pulmonary artery. The anomalous left pulmonary artery compresses the lower trachea and right mainstem bronchus, producing upper airway symptoms. We presented a seven-month-old male patient who admitted to our clinic because of recurrent wheezing, stridor, and frequent lower respiratory tract infections.
Key Words: Pulmonary artery sling, stridor, wheezing, vascular ring.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Şit UÇAR,
Yeniçağ Mahallesi Oğuzlar Sokak No: 23/2
Yenimahalle 06170 ANKARA - TURKEY
e-mail: situcar@gmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır