Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Bağışıklığı baskılanmamış olguda, DNA analizi ile doğrulanmış Mycobacterium simiae infeksiyonu
Zeynep Pınar ÖNEN1, Zeynep Ceren KARAHAN2, Öznur AKKOCA YILDIZ1, Gülseren KARABIYIKOĞLU1

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara,
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Moleküler Patoloji ve Genetik Laboratuvarı, Ankara.
ÖZET
Mycobacterium simiae, atipik bir mikobakteridir. Genellikle, bağışıklık sistemi AIDS gibi bir nedenle baskılanmayan kişilerde hastalık oluşturmaz. Biz de bağışıklık sistemi baskılanmamış, geçirilmiş tüberküloz öyküsü olan bir kadın olguda, M. simiae nedeniyle pulmoner infeksiyon tablosunu sizlerle paylaşmak istedik.
Anahtar Kelimeler: Mycobacterium simiae, tüberküloz dışı mikobakteri.
SUMMARY
Mycobacterium simiae infection in an immunocompetent patient, with DNA analyses verification
Zeynep Pınar ÖNEN1, Zeynep Ceren KARAHAN2, Öznur AKKOCA YILDIZ1, Gülseren KARABIYIKOĞLU1

1 Department of Chest Diseases Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey,
2 Molecular Pathology and Genetics Laboratory, Department of Childen Health and Diseases Faculty
of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey.
Mycobacterium simiae is a non-tuberculosis mycobacterium that does commonly cause clinical disease in immunocompromised patients with or without AIDS. We describe a case of M. simiae pulmonary infection in a patient without immunodeficiency syndrome, who had a history of Mycobacterium tuberculosis infections.
Key Words: Mycobacterium simiae, non-tuberculosis mycobacterium.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Zeynep Pınar ÖNEN,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Dikimevi ANKARA - TURKEY
e-mail: zponen@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır