Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Torakal radyoterapi sonrası gelişen malign perikardiyal mezotelyoma;
perikarttan plevraya yayılım
Hüseyin YILDIRIM, Muzaffer METİNTAŞ, Güntülü AK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir.
ÖZET
Malign perikardiyal mezotelyoma nadir görülen mezodermal orijinli primer perikardiyal tümördür. Etyolojisine bakıldığında, asbest temas öyküsü net olarak belirlenememiştir. Malign perikardiyal mezotelyoma tanısı klinik şikayetlerin ve semptomların özgül olmaması nedeniyle tanısı zor bir hastalıktır. Bilinen etkili bir tedavisi yoktur ve prognozu kötüdür. Bu olgu sunumunda literatür bilgileri ışığında malign perikardiyal mezotelyomanın olası etyolojik nedenleri tartışılmıştır. Burada non-Hodgkin's lenfoma nedeniyle evvelce kemoradyoterapi uygulanmış, asbest temas öyküsü olmayan ve tümörün perikarttan plevraya yayılımını gözlemlediğimiz bir olgu rapor edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Asbestozis, malign mezotelyoma, perikart, plevra, radyoterapi.
SUMMARY
Malignant pericardial mesothelioma following thoracal radiotherapy; dissemination from pericardium to pleura
Hüseyin YILDIRIM, Muzaffer METİNTAŞ, Güntülü AK

Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey.
Malignant pericardial mesothelioma (MPeM) is a rare, primary pericardial tumor of mesodermal-origin. With respect to the etiology of MPeM, a history of exposure to asbestos has not been clearly demonstrated. MPeM is difficult to diagnose because of the non-specificity of the clinical complaints and symptoms. A known effective treatment does not exist and the prognosis is poor. In this case study, the possible etiologies of MPeM are discussed based on the extant literature. We report herein a patient with MPeM and no history of asbestos exposure who had chemo-radiotherapy for non-Hodgkin's lymphoma, and in whom a tumor spread from the pericardium through the pleura.
Key Words: Asbestosis, malignant mesothelioma, pericardium, pleura, radiotherapy.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Hüseyin YILDIRIM,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Meşelik 26480 ESKİŞEHİR - TURKEY
e-mail: heylul2002@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır