Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Primer nazal tüberküloz: Olgu sunumu
Fadlullah AKSOY, Yavuz Selim YILDIRIM, Ümit TAŞKIN, Gülüm BAYRAKTAR, Osman KARAASLAN

SB Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul.
ÖZET
Tüberküloz son zamanlarda geniş bir yayılım alanı içermekte, hemen hemen tüm vücutta ciddi formlarda ortaya çıkabilmektedir. Primer nazal tüberküloz nadir bir hastalıktır. Klinisyenler primer nazal tüberkülozun semptomlarını tanımada zorlanırlar ve buna bağlı olarak da tanı ve tedavi geç olmaktadır. Altmış yaşında kadın hasta, epistaksis ve burun içinde kabuklanma şikayetiyle başvurdu. Lezyon kenarından biyopsi alındı. Tanı histopatoloji temelinde antitüberküloz tedaviye başarılı yanıtla konuldu. Ekstrapulmoner tüberkülozun ve pulmoner tüberkülozun tedavisindeki temel prensipler, nazal tüberkülozun klinik özellikleriyle beraber tanıdaki zorluklar tartışıldı.
Anahtar Kelimeler: Nazal tüberküloz, granülomatöz reaksiyon, ekstrapulmoner tüberküloz.
SUMMARY
Primary nasal tuberculosis: a case report
Fadlullah AKSOY, Yavuz Selim YILDIRIM, Ümit TAŞKIN, Gülüm BAYRAKTAR, Osman KARAASLAN

Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Haseki Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey.
Tuberculosis can involve virtually any organ and it manifests itself in various forms. When tuberculosis is as widespread as it is currently in this paper. Primary nasal tuberculosis is a rare disease. The clinicans fail to diagnose its symptoms as primary nasal tuberculosis and therefore its diagnosis and treatment is often delayed. We aim to present in the light of relevant literature the case of a 60-year-old woman with epistaxis and crusting who was admitted to a clinic. A biopsy of the marginal tissue was performed. The diagnosis was based on histopathology and successful response to antituberculous drug treatment. The basic principles that the treatment of pulmonary tuberculosis and extra-pulmonary forms of the disease to elucidate the clinical characteristics of nasal tuberculosis and to discuss its diagnostic difficulties.
Key Words: Nasal tuberculosis, granulomatous reaction, extra-pulmonary tuberculosis.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Yavuz Selim YILDIRIM,
SB Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Kulak Burun Boğaz Kliniği,
34089 Aksaray, İstanbul - TURKEY
e-mail: dryavuzselim@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır