Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğer dışı tüberkülozun nadir görülen bir şekli: Primer gastrik tüberküloz
Nilgün KALAÇ1, Sezgi ŞAHİN1, Ayşe GÖZÜ1, Belgin SAMURKAŞOĞLU1, Leyla YILMAZ AYDIN1,
Yaşar NAZLIGÜL2, Ayla TEZER3

1 SB Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara,
2 SB Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji, Ankara,
3 SB Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, Ankara.
ÖZET
Gastrointestinal sistem tüberkülozu, en sık ileoçekal bölgede görülmektedir. Tüberkülozda mide tutulumu ise oldukça nadirdir. Gastrik tüberküloz, genellikle akciğer tutulumuna ikincil olarak gelişir ve yaygın hastalıkta ya da immünyetmezlik durumlarında ortaya çıkar. Bu olguda spesifik olmayan dispeptik yakınmaların sorumlusu olarak, oldukça nadir bir durum olan izole gastrik tüberküloz saptanmıştır. Pulmoner odak bulunmaması ve endoskopik olarak pangastrit bulgularının eşlik etmesi nedeniyle farklı özellikler taşıyan bu olgu, literatürler eşliğinde sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal, tüberküloz, primer gastrik tüberküloz.
SUMMARY
Very rare presentation of extrapulmonary tuberculosis: primary gastric tuberculosis
Nilgün KALAÇ1, Sezgi ŞAHİN1, Ayşe GÖZÜ1, Belgin SAMURKAŞOĞLU1, Leyla YILMAZ AYDIN1,
Yaşar NAZLIGÜL2, Ayla TEZER3

1 Clinic of Chest Diseases, Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,
  Ankara, Turkey,
2 Gastroenterology, Kecioren Training and Research Hospital, Ankara, Turkey,
3 Pathology, Kecioren Training and Research Hospital, Ankara, Turkey.
The most common site for gastrointestinal involvement in tuberculosis is the ileocecal region. Tuberculosis of stomach is quite uncommon. It is usually associated with pulmonary tuberculosis or with immunodeficiency. In this case non specific gastrointestinal complaints yielded a diagnosis of primary gastric tuberculosis, which is very rare. Absence of pulmonary focus and endoscopic findings of pangastritis are different features of this case which makes it presentable.
Key Words: Gastrointestinal, tuberculosis, primary gastric tuberculosis.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Leyla YILMAZ AYDIN,
SB Atatürk Göğüs Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Göğüs Hastalıkları Kliniği, Sanatoryum Caddesi,
Keçiören, ANKARA - TURKEY
e-mail: lyaydin@yahoo.com.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır