Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Tokat'da kapalı alanlarda sigara içiminin engellenmesine dair yasaya ilişkin
işletme çalışanlarının bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi
Sibel DORUK1, Deniz ÇELİK1, İlker ETİKAN2, Handan İNÖNÜ1, Ayşe YILMAZ1, Zehra SEYFİKLİ1

1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat,
2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Tokat.
ÖZET
Bu çalışmada, ilimiz şehir merkezindeki kafeterya, kafe, restoran (alkol ikramı olan/olmayan), birahane ve barlarda çalışanların "kapalı alanlarda sigara içiminin engellenmesine dair yasa" ya ilişkin bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi, hazırlıkların belirlenmesi, çalışanların sigara öykülerinin ve pasif sigara içiciliği ile ilgili bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlandı. İşletme çalışanlarına hazırlanan anket uygulandı. İşletme tipi, çalışan sayısı, sigara içme ile ilgili bir kısıtlama olup olmadığı, yeni yasaya ilişkin yapılan hazırlıklar sorgulandı. Kişinin işletmedeki görevi, yasayı bilip bilmediği, yasanın gerekliliği ve uygulanabilirliği ile ilişkili görüşleri soruldu. Çalışanların sigara öyküsü, pasif sigara içimi ile ilgili bildikleri kaydedildi. Sigara içenlere Fagerstrom nikotin bağımlılık testi (FNBT) uygulandı. Beş yüz altmış sekiz kişinin çalıştığı 84 işletme çalışmaya dahil edildi. Yaş ortalaması 29.1 olan 292'si erkek 337 kişiye anket uygulandı. Çalışanların 190'ı aktif sigara içicisi idi. Pasif içiciliğin ne olduğunu 166 (%49.3) kişi biliyordu. Sekiz işletmede alkol ikramı yapılıyordu. Yirmi işletmede sigara içilmesi yasaktı, kalan işletmelerin 30 (%46.9)'unda yasaya ilişkin hazırlık yapılmıştı. Büyük işletmelerde (≥ 10 çalışan) daha fazla hazırlık yapılmıştı. Çalışanların %88.4'ü yasaya ilişkin bilgi sahibi idi, %64.7'si yasaya uymamanın cezasını biliyordu. %81.3'ü gerekliliğine, %45.7'si uygulanabilirliğine inanıyordu. Sigara içicilerinin özellikle nikotin bağımlılığı yüksek olanların (FNBT > 5) yasanın gerekliliğine ve uygulanabilirliğine inancı içmeyenlere göre düşüktü. Çalışmada yasanın uygulanmasına çok kısa bir zaman kalmasına rağmen gerekli hazırlıkların yetersiz olduğu belirlendi. Bu nedenle iş yerleri kontrollerinin sıklaştırılması gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Sigara yasası, pasif içicilik, sigara yasağı.
SUMMARY
Evaluation of the knowledge and manner of workers of workplaces in Tokat about the ban on restriction of indoor smoking
Sibel DORUK1, Deniz ÇELİK1, İlker ETİKAN2, Handan İNÖNÜ1, Ayşe YILMAZ1, Zehra SEYFİKLİ1

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey,
2 Department of Bioistatistics, Faculty of Medicine, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey.
To evaluate the knowledge and manner of cafe, pub and restorante (with/without alcohol) workers in our city center about the ban on restriction of indoor smoking. To determine the preparation about the ban, smoking characteristics of workers, the knowledge on passive smoking. A questionnaire was performed to workers. The type of workplace, the number of workers, existence of a restriction of indoor smoking, any preparation about the ban were asked. The job of worker, whether the worker has a knowledge on the ban or not, the idea of the workers on the necessity and practicability of the ban were asked. Smoking history and the knowledge about passive smoking of workers were recorded. Fagerstrom nicotine dependent test (FNDT) was performed to smokers. Eighty four work places with 568 workers included in the study. The questionnare was performed to 337 workers whose mean age was 29.1/years. 292 of workers were male. 190 of cases were current smokers. 166 of cases (49.3%) know the meaning of passive smoking. Alcohol offering was made at 8 of workplaces. Smoking was forbidden in 20 of workplaces. A preparation was performed about the ban in 30 of (46.9%) other workplaces. 88.4% of workers have knowledge on the ban, 64.7% of them know the punishment of the noncompliance of the ban. 81.3% of the workers believe the necessity and 45.7% of them believe the practicability of the ban. Smokers and especially who's FNBT > 5 have a stronger belief on the necessity and practicability of the ban. We determined that the preparation about the ban was inadequate although there was an little time for the put into practice the law. So we think that the controls of workplaces should be happened frequent.
Key Words: Smoking ban, passive smoking, smoking restriction.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Sibel DORUK,
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
60100 TOKAT - TURKEY
e-mail: sibelsahbaz@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır