Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Yoğun bakımda influenza A (H1N1) virüsü pnömonisi
Nalan ADIGÜZEL1, Zuhal KARAKURT1, Merih KALAMANOĞLU BALCI1, Eylem ACARTÜRK1,
Gökay GÜNGÖR1, Özlem YAZICIOĞLU MOÇİN1, Semra BATI KUTLU2, Adnan YILMAZ1

1 SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Solunumsal
Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul,
2 SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları, İstanbul.
ÖZET
Bu çalışmada hastalar, influenza A (H1N1) virüsü infeksiyonuna sekonder gelişen ciddi akut solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakım üniteleri (YBÜ)'nde takip edildiler. Biz bu çalışmada, YBÜ'de; influenza A (H1N1) virüsü infeksiyonuna bağlı gelişen ciddi solunum yetmezliği ile takip edilen 19 hastanın klinik ve epidemiyolojik özelliklerini tanımlamayı amaçladık. Çalışma 20 yataklı düzey-III solunumsal YBÜ'de tanımlayıcı olgu serisi olarak dizayn edildi. İnfluenza A (H1N1) virüsü infeksiyonu tanısı için gerçek zamanlı revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) testi kullanıldı. Hastaların demografik, epidemiyolojik ve klinik özellikleri, tedavi, mortalite ve akıbetleri kaydedildi. 10 Kasım- 31 Aralık 2009 tarihleri arasında yedi laboratuvar olarak teyit edilmiş yedi hasta, yüksek klinik şüpheye sahip 12 hasta olmak üzere toplam 19 hasta influenza A (H1N1) virüsü infeksiyonuna bağlı akut solunum yetmezliği tanısıyla YBÜ'de tedavi edildi. Yüksek klinik şüpheye sahip 12 hastanın üçünde RT-PCR testi negatif iken, dokuz hastada test yapılamadı. Hastaların ortalama yaşı 41.6 ± 11.9 (21-61) yıl idi. Ortanca akciğer zon tutulumu 4 (IQR: 3-4) olup, PaO2/FiO2 oranı 105 (IQR: 85-165) idi. Ortalama APACHE II ve SOFA skorları sırasıyla 13 ± 4 ve 4.0 ± 1.3 idi. Hastaların %68.4 (n= 13)'üne noninvaziv mekanik ventilasyon, %21.1 (n= 4)'ine invaziv mekanik ventilasyon ve %31.5 (n= 6)'ine oksijen tedavileri uygulandı. Oseltamivir tedavisi 12 hastaya 2 x 75 mg, yedi obez hastaya da 2 x 150 mg uygulandı. Ortanca YBÜ'de kalış günü altı (IQR: 4-8) olup, YBÜ mortalitesi %21.1 idi. İnfluenza A (H1N1) virüsü infeksiyonuna bağlı gelişen pnömoni ve akut solunum yetmezliği ile YBÜ'de takip edilen hastalar ağırlıklı noninvaziv mekanik ventilasyon ile başarılı bir şekilde tedavi edildiler. Sonuç olarak, klinisyenler influenza A (H1N1) virüsü infeksiyonunun pulmoner komplikasyonları açısından bilgilenmeli ve hastalar, sağlık çalışanları için gerekli önlemler alınarak noninvaziv mekanik ventilasyon ile tedavi edilebilirler.
Anahtar Kelimeler: H1N1 virüsü infeksiyonu, yoğun bakım.
SUMMARY
Influenza A (H1N1) virus pneumonia in intensive care unit
Nalan ADIGÜZEL1, Zuhal KARAKURT1, Merih KALAMANOĞLU BALCI1, Eylem ACARTÜRK1,
Gökay GÜNGÖR1, Özlem YAZICIOĞLU MOÇİN1, Semra BATI KUTLU2, Adnan YILMAZ1

1 Respiratory Intensive Care Unit, Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and
  Research Hospital, Istanbul, Turkey,
2 Infectious Diseases, Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,
  Istanbul, Turkey.
Patients with influenza A (H1N1) virus infection have been admitted to intensive care units (ICU) due to development of severe respiratory failure. We described the clinical and epidemiologic characteristics of the 19 patients admitted to ICU due to influenza A (H1N1) virus infection. Study design is a descriptive case series in a third level-20 bed respiratory ICU at training hospital in Istanbul/Turkey. Influenza A (H1N1) virus infection was laboratory confirmed in specimens using real-time reverse transcriptase-polymerase-chain-reaction (RT-PCR). We collected data concerning demographic, epidemiologic and clinical characteristics of the patients, treatment mortality and outcome. From November 10 to December 31 2009, a total of 19 patients; 7 laboratory confirmed, 12 with high clinical suspicion were treated at ICU. Among 12 patients with high clinical suspicion; 3 patients had negative RT-PCR testing for influenza A (H1N1) virus, 9 patients had no tests. Mean age was 41.6 ± 11.9 (range 21 to 61). Median number of lung zone involvement was 4 (IQR= 3-4). Median PaO2/FiO2 was 105 (IQR=  85-165). Mean severity (APACHE II) and organ failure score (SOFA) were 13 ± 4 and 4.0 ± 1.3 respectively. Non-invasive mechanical ventilation (68.4%, n= 13), invasive mechanical ventilation (21.1%, n= 4) and nasal cannula oxygen (31.5%, n= 6) were implicated. The median length of ICU stay was 6 (IQR= 4-8). Oseltamivir therapy was given as 75 mg bid to 12 patients and 150 mg bid to 7 obese patients. ICU mortality rate was 21.1%. Presenting patients with pneumonia and acute respiratory failure  due to influenza A (H1N1) virus infection were treated predominantly and successfully with non invasive mechanical ventilation. Clinicians should be aware of pulmonary complications of influenza A (H1N1) virus infection and that patients can be treated with non invasive mechanical ventilation paying attention to protective measures for health care providers.
Key Words: H1N1 virus infection, intensive care unit.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Nalan ADIGÜZEL,
Nil Caddesi No: 39 A7 Blok Daire: 4 Maltepe,
İSTANBUL - TURKEY
e-mail: nlnadiguzel@yahoo.com.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır