Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Küçük hücreli akciğer kanseri olan yaşlı hastalarda tedavi
Diclehan ÜNSAL1, Filiz ÇAY ŞENLER2

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı,
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Yaşlı küçük hücreli akciğer kanseri olan hastalar tedaviden gençlere benzer şekilde yarar görürler, ancak daha sık tedaviye bağlı yan etki tecrübe ederler. Genel durumu iyi olan yaşlı hastalarda standart tedaviler uygulanmalıdır. Uygun olmayan hastalar için tedaviler değiştirilebilir. Yaşlı hastaların tedavilerine karar verebilmek için klinik çalışmalara gerek vardır.
Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli akciğer kanseri, KHAK, yaşlı hastalar, tedavi.
SUMMARY
Treatment in elderly patients with small cell lung cancer
Diclehan ÜNSAL1, Filiz ÇAY ŞENLER2

1 Department of Radiation Oncology, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey,
2 Division of Medical Oncology, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine,
  Ankara University, Ankara, Turkey.
The elderly small cell lung cancer patients' benefit from treatment is similar to younger patients, but experience more treatment-related adverse effects. These patients of good performance status must be treated as standart treatments. Therapy may be modified fort he unfavorable groups. Clinical trials for older patients are needed, for treatment decisions.
Key Words: Small cell lung cancer, SCLC, elderly patients, treatment.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Filiz ÇAY ŞENLER,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı,
Dikimevi ANKARA - TURKEY
e-mail: senler@medicine.ankara.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır