Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Pulmoner arteryel hipertansiyon: Dünü, bugünü ve yarını
Metin AYTEKİN1, Emrah ÇAYLAK2

1 Cleveland Klinik, Patobiyoloji Bölümü, Cleveland, Ohio, Amerika BirleşikDevletleri,
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ.
ÖZET
Pulmoner arteryel hipertansiyon: Dünü, bugünü ve yarını
Pulmoner arteryel hipertansiyon (PAH) yılda yaklaşık milyonda iki veya beş hastada görülen insidansı düşük bir hastalıktır ve yüksek arter kan basıncı ile karakterize edilir. Pulmoner arterlerdeki yüksek kan basıncının mekanizması hala aydınlatılmış değildir ve aynı zamanda PAH'ın patogenezleri de tamamen anlaşılamamıştır. Son zamanlardaki gelişmiş tedavi yöntemlerine karşın yüksek mortalite ve morbidite ile PAH progresif bir hastalık olarak kalmaya devam etmektedir. Hastalığın şiddeti ve progresyonunu belirlemek için kullanılan hemodinamik belirteçler çok önemli derecede kısıtlamalara sahiptir ve bu hastalardaki tedavilerin etkinliği ve takibi için noninvaziv belirteçlere gereksinim duyulmaktadır. Bu derlemede PAH hastalığını değerlendirmedeki amacımız, bu hastalık hakkında araştırmacılara geniş bilgi sunarak hastalığın daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Pulmoner arteryel hipertansiyon, patoloji, tedavi, tanı.
SUMMARY
Pulmonary arterial hypertension: past, present and future
Metin AYTEKİN1, Emrah ÇAYLAK2

1 Department of Pathobiology, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio, United States of America,
2 Department of Biochemistry and Clinical Biochemistry, Faculty of Medicine, Firat University, Elazig, Turkey.
Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a rare disease with incidence of approximately two  to five per million per year and it is characterized by high pulmonary artery pressure. The mechanism of high blood pressure in pulmonary arteries is still unknown and also the pathogenesis of idiopathic PAH is not fully understood. Despite recent advances in therapy, PAH remains a progressive disease with high mortality and morbidity. Traditional hemodynamic markers of disease severity and progression have significant limitations and non-invasive markers are needed to guide follow-up and the effectiveness of therapy in idiopathic PAH patients. Our goal in this review is to give an overview of pulmonary hypertension and to provide researchers with a better understanding of this disease.
Key Words: Pulmonary arterial hypertension, pathology, treatment, diagnosis.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Metin AYTEKİN,
Department of Pathobiology,
Cleveland Clinic Foundation,
Cleveland, Ohio, USA 44195 Cleveland,
OHIO - UNITED STATES of AMERICA
e-mail: aytekim@ccf.org
[ PDF ]
<< Geri Yazdır