Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Bir siprofloksasin tablet aspirasyonu olgusu
Yeliz KARAKAN1, Ayça AKPINAR2, Hikmet YILDIZ3, Hüseyin AKSOY4, Öner DİKENSOY5

1 SB 25 Aralık Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü,
2 SB 25 Aralık Devlet Hastanesi, Acil Tıp Bölümü,
3 SB 25 Aralık Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, Gaziantep,
4 SB Erzincan Kemah Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü, Erzincan,
5 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep.
ÖZET
Yabancı cisim aspirasyonları çocuklarda erişkinlere göre daha sık ortaya çıkar ve hayatı tehdit eden komplikasyonlara sebep olabilir. Erişkinlerde yabancı cisim aspirasyonuna bağlı akut solunum yetmezliği nadir görülen bir durumdur. Biz burada solunum yetmezliği ile acil servise başvuran 76 yaşındaki bir kadın hastayı sunduk. Çekilen akciğer grafisinde sol total kollaps görüldü. Yapılan bronkoskopide siprofloksasin tablet gözlendi ve çıkarıldı. Bildiğimiz kadarıyla bu ilk siprofloksasin tablet aspirasyonu olgusudur.
Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim aspirasyonu, siprofloksasin, antibiyotik, tablet.
SUMMARY
A case of ciprofloxacin tablet aspiration
Yeliz KARAKAN1, Ayça AKPINAR2, Hikmet YILDIZ3, Hüseyin AKSOY4, Öner DİKENSOY5

1 Department of Chest Diseases, 25 Aralik State Hospital, Gaziantep, Turkey,
2 Department of Emergency Medicine, 25 Aralik State Hospital, Gaziantep, Turkey,
3 Department of Chest Surgery,  25 Aralik State Hospital, Gaziantep, Turkey,
4 Department of Family Medicine, Erzincan Kemah State Hospital, Erzincan, Turkey,
5 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey.
Foreign body aspirations occur among children more than adults and can cause life threatening complications. Acute respiratory failure due to foreign body aspiration in adults is a rare condition. We reported a 76-years-old woman who admitted to the emergency room with respiratory failure. The chest X-ray showed total collapse of the left lung. A ciprofloxacin tablet was observed and extracted during the bronchoscopy. To the best of our knowledge this is the first report of a ciprofloxacin tablet aspiration.
Key Words: Foreign body aspiration, ciprofloxacin, antibiotic, tablet.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Yeliz KARAKAN,
25 Aralık Devlet Hastanesi,
27060 GAZİANTEP - TURKEY
e-mail: yelizkarakan@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır