Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Nadir görülen bir tüberküloz formu: Doğumsal tüberküloz
Erdal PEKER1, Erol BOZDOĞAN2, Murat DOĞAN3

1 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Antakya Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü,
3 Antakya Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Bölümü, Antakya.
ÖZET
Doğumsal tüberküloz, infantlarda Mycobacterium tuberculosis basili ile intrauterin dönemde veya normal doğum sırasında karşılaşma sonucunda oluşan infeksiyon tablosu olarak tanımlanmaktadır. Tüberküloz infeksiyonu tüm dünyada yaygın olmakla birlikte, %50'lere varan ölüm oranına sahip doğumsal tüberkülozlu olgular nadiren bildirilmiştir. Doğumsal tüberkülozdaki nonspesifik semptomlar ve genel olarak tüberkülozdaki tanı zorlukları nedeniyle kesin tanı koymak zordur.  Doğumsal tüberküloz olguları genellikle doğum sonrası ilk bir ay içinde görülür. Bu olgunun önemi, doğumdan sonra üç aylıkken pnömoni belirtileriyle başvurması ve dikkatli anamnez alınması sonucunda doğumsal tüberküloz tanısı konulmasıdır. Bilgilerimize göre üç aylıkken doğumsal tüberküloz tanısı konulan literatürdeki birkaç olgudan biridir. Şunu vurgulamak gerekir ki; ülkemiz gibi tüberküloz olgularının sık görüldüğü ülkelerde pnömoni yakınmalarıyla gelen infantlarda doğumsal tüberkülozun akla getirilmesi ve bu amaçla alınacak dikkatli ve ayrıntılı bir anamnezin tanı için hala en geçerli parametrelerden biri olduğu kanaatindeyiz. Erken tanı prognoza olumlu katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Doğumsal tüberküloz, infant, infeksiyon, mortalite.
SUMMARY
A rare tuberculosis form: congenital tuberculosis
Erdal PEKER1, Erol BOZDOĞAN2, Murat DOĞAN3

1 Department of Children Health and Diseases, Faculty of Medicine, Mustafa Kemal University, Antakya, Turkey,         
2 Department of Radiology, Antakya State Hospital, Antakya, Turkey,
3 Department of Microbiology, Antakya State Hospital, Antakya, Turkey.
Congenital tuberculosis is defined as infection developing as a result of the encounter between the infant and Mycobacterium tuberculosis bacilli during the intrauterine period or during normal birth. Although tuberculosis infection is very common all over the world congenital tuberculosis cases are rare and mortalities of 50% have been reported. Non-specific symptoms in congenital tuberculosis and difficulties encountered in the diagnosis of tuberculosis in general, make it difficult to reach a final diagnosis. Cases of congenital tuberculosis are generally known clinically during the first postnatal month. This case is important as the three-month infant was presented with pneumonia symptoms and diagnosed as congenital tuberculosis after an attentive anamnesis which is unusual during three postnatal months. To our knowledge, this case is one of a few cases in the literature diagnosed as congenital tuberculosis in three months. Our case emphasizes that it is necessary to consider congenital tuberculosis in the differential diagnosis of pulmonary infections in infants, particularly in countries where the incidence of tuberculosis is high. For this reason, we believe that a successfully obtained anamnesis is the parameter which provides a valid diagnosis. Furthermore, early and speedy initiation of treatment in cases with a potential diagnosis of tuberculosis is a very important factor that affects prognosis.
Key Words: Congenital tuberculosis, infant, infection, mortality.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Erdal PEKER,
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
ANTAKYA - TURKEY
e-mail: pekererdal@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır