Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Bir pisipisi otunun bronşlardan sırta ilginç yolculuğu: Olgu sunumu
Levent CANKORKMAZ1, Gökhan KÖYLÜOĞLU1, Mehmet H. ATALAR2, Cengiz GÜNEY1,
Mehmet Ş. ARSLAN1

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı,
2 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Sivas.
ÖZET
On beş yaşında, beş ay önce hemoptizi ve akciğer infeksiyonu nedeniyle başka bir hastanede tedavi gören erkek hasta, sağ lomber bölgede kızarık, ağrılı, şişlik yakınmasıyla başvurdu. Radyolojik tetkiklerde; sağ akciğer posterobazal lobda ve sağ L4-5 paravertebral kaslar düzeyinde apseyle uyumlu görünüm saptandı. Hasta, antibiyotik tedavisi sonrasında taburcu edildi. Taburcu edildikten sonra aynı bölgede pürülan akıntı nedeniyle yatırıldı. Pansuman sırasında, fistül traktından pisipisi otunun çıktığı gözlendi. Hastanın anamnezi derinleştirildiğinde, sekiz ay önce bir pisipisi otu aspire ettiği öğrenildi. Bilgilerimize göre olgumuz, çocukta trakeobronşiyal penetrasyon gösterip, vücut dışına lomber bölgeden çıkış gösteren ilk pisipisi otu aspirasyon olgusudur.
Anahtar Kelimeler: Pisipisi otu, aspirasyon, migrasyon, çocuk.
SUMMARY
An interesting journey of a grass inflorescence from broncho to dorsum: case report
Levent CANKORKMAZ1, Gökhan KÖYLÜOĞLU1, Mehmet H. ATALAR2, Cengiz GÜNEY1,
Mehmet Ş. ARSLAN1

1 Department of Pediatric Surgery,Faculty of Medicine, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey,
2 Department of Radiology,Faculty of Medicine, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey.
A 15-years-old male was presented with hyperemic and painful right flank mass. His medical history was consisted of a treatment for pneumonia and hemoptysia in the other hospital five months ago. Diagnostic X-rays was showed consolidation in the posterobasal segment of right pulmoner lobe and abscess in the paravertebral muscle extending from L4-5 level. The patient was discharged after antibiotic treatment. At the second hospitalization, a grass inflorescence was discharged from the fistula. When the patient was reevaluated his history was consisted of the aspiration of a grass inflorescence eight months ago. To our knowledge, this patient represents the first case of penetration by a grass inflorescence migrated out of the lomber region.
Key Words: Grass inflorescence, aspiration, migration, child.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Levent CANKORKMAZ,
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı,
58140 SİVAS - TURKEY
e-mail: cankorkmaz@cumhuriyet.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır