Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Midede izole, eş zamanlı metastatik lezyon ile seyreden akciğer kanseri:
Literatür eşliğinde olgu sunumu
Çiğdem ÖZDİLEKCAN1, Necla SONGÜR2, Leyla MEMİŞ3, Nazan BOZDOĞAN4,
Aydın Şeref KÖKSAL5, Uğur OK1

1 SB Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları
  Bölümü, Ankara,
2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta,
3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı,
4 SB Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği,
5 29 Mayıs Tıp Merkezi, Gastroenteroloji Bölümü, Ankara.
ÖZET
Mideye ait metastatik tümörler oldukça nadirdir. Pek çok doku neoplazmının mideye metastaz yapabileceği bildirilmiş olsa da, akciğer kanseri nadir bir metastaz nedenidir. Burada, ilk başvuru bulgusu vena kava sendromu olan 46 yaşındaki erkek olguyu sunmayı amaçladık. Primer akciğer tümörün histopatolojisi bilgisayarlı tomografi eşliğinde alınan biyopsi ile küçük hücreli dışı akciğer kanseri olarak rapor edildi. Takipleri sırasında gastrik yakınmaları olan hastaya üst gastrointestinal sistem endoskopisi uygulandı. Endoskopi bulguları primer skuamöz hücreli kanserin metastazını teyit etti ve yapılan taramaları da farklı uzak organ metastazının olmadığını, gastrik bölgenin tek bir metastaz odağı olduğunu işaret etti.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, mide metastazı.
SUMMARY
Lung cancer associated with a single simultaneous solitary metastatic lesion in stomach: a case report with the review of literature
Çiğdem ÖZDİLEKCAN1, Necla SONGÜR2, Leyla MEMİŞ3, Nazan BOZDOĞAN4,
Aydın Şeref KÖKSAL5, Uğur OK1

1 Department of Chest Diseases, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and
  Research Hospital, Ankara, Turkey,
2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey,
3 Department of Pathology,Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey,
4 Department of Pathology,Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and
  Research Hospital, Ankara, Turkey,
5 Department of Gastroenterology, 29 Mayis Medical Center, Ankara, Turkey.
Metastatic tumors of the stomach are rare. Although neoplasms from almost every tissue have been reported to metastasize to the stomach, lung cancer is a rare cause. We report the case of 46-years-old man presented with superior Vena Cava syndrome. Histopathological diagnosis was non-small cell lung cancer with computed tomography-guided needle biopsy of lung. Since gastric symptoms occured during follow up of patient, upper gastrointestinal endoscopy performed. Upper gastrointestinal endoscopy and biopsy showed metastasis of stomach secondary to primary squamous cell lung cancer and additionally lack of another distant site metastasis indicated that gastric region was the single site of tumor spread.
Key Words: Lung cancer, gastric metastasis.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Aydın Şeref KÖKSAL,
29 Mayıs Tıp Merkezi,
Gastroenteroloji Bölümü,
ANKARA - TURKEY
e-mail: serefkoksal@gmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır