Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Endoluminal tipik karsinoid tümörün bronkoskopik yöntemlerle tedavisi
Erdoğan ÇETİNKAYA, Gülfidan ARAS, Sinem Nedime SÖKÜCÜ, Akif ÖZGÜL, Sedat ALTIN

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul.
ÖZET
Tipik bronşiyal karsinoid tümörlerde cerrahi tedavi bronkoskopik rezeksiyondan majör rezektif prosedürlere kadar değişir. Kliniğimize hemoptizi ve dispne şikayetleri ile başvuran 29 yaşındaki erkek hastada tipik karsinoid tümör saptandı. Olgu argon plazma koagülasyon ve sonrasında rezeksiyon uygulanarak bronkoskopik yöntemlerle tedavi edildi. Bronkoskopik basit eksizyonun, polipoid tipte lezyonu olan tipik bronşiyal karsinoid tümörlerin tedavisinde uygun seçilmiş olgularda güvenli ve etkili bir prosedür olduğu unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Bronkoskopi, polipoid, tipik karsinoid tümör.
SUMMARY
Treatment of endoluminal typical carcinoid tumor with bronchoscopic techniques
Erdoğan ÇETİNKAYA, Gülfidan ARAS, Sinem Nedime SÖKÜCÜ, Akif ÖZGÜL, Sedat ALTIN

Department of Chest Disease, Yedikule Chest Disease and Chest Surgery Training and Research Hospital,
Istanbul, Turkey.
Surgical treatment of typical bronchial carcinoid tumors varies from bronkoskopic excision to major resective procedures. Typical carcinoid tumor was detected in 29 year old man patient who were admitted to our clinic with hemoptysis and dyspnea. Typical carcinoid tumor was treated with exsicion after argon plasma coagulation by bronchoscopic techniques. It should not be forgotten that bronchoscopic approach and simple excision is an effective and safe procedure for the treatment of typical bronchial carcinoid tumors in selected cases like polypoid type lesions.
Key Words: Bronchoscopy polypoid, typical carcinoid tumor.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Sinem Nedime SÖKÜCÜ,
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi, 7. Servis
Zeytinburnu İstanbul - Turkey
e-mail: sinemtimur@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır