Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğerin nodüler lenfoid hiperplazisi: Tanıda pozitron emisyon tomografinin rolü
Ufuk YILMAZ1, İpek ÜNSAL1, Hüseyin HALİLÇOLAR1, Ceyda ANAR1, Yasemin YILDIRIM1, Aydın ŞANLI2,
Aydanur KARGI3

1 Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
  Göğüs Hastalıkları Bölümü,
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir.
ÖZET
Pulmoner nodüler lenfoid hiperplazi (NLH), akciğerde lokalize olan, soliter veya multipl nodüller veya lokalize infiltratlarla oluşan reaktif lenfoid proliferasyon olarak tanımlanır. Radyolojik görünümü genellikle soliter veya multipl nodüller şeklindedir. Fakat hava bronkogramları ve buzlu cam görünümü şeklinde de karşımıza çıkabilir. Hastalar genellikle asemptomatiktir. Lezyonlar çekilen akciğer grafisinde tesadüfen saptanır. Masif hemoptizi ve öksürük ile başvuran, 61 yaşındaki erkek hastada akciğerin kaviter lezyonu şeklinde gelişen NLH'li olgumuzu sunuyoruz. Lezyonda pozitif florodeoksiglukoz (FDG) tutulumu gözlendi. Bildiğimiz kadarıyla; bu hasta, pozitif FDG tutulumu gösteren, masif hemoptizi ve kaviter lezyon şeklinde literatürde sunulan tek olgudur.
Anahtar Kelimeler: Hemoptizi, kaviter lezyon, PET, akciğerin nodüler lenfoid hiperplazisi.
SUMMARY
Nodular lymphoid hyperplasia of the lung: the role of positron emission tomography in diagnosis
Ufuk YILMAZ1, İpek ÜNSAL1, Hüseyin HALİLÇOLAR1, Ceyda ANAR1, Yasemin YILDIRIM1, Aydın ŞANLI2,
Aydanur KARGI3

1 Department of Chest Disease, Dr. Suat Seren Chest Disease and Chest Surgery Training and
  Research Hospital, Izmir, Turkey,
2 Department of Chest Surgery, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey,
3 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey.
Pulmonary nodular lymphoid hyperplasia (NLH) is defined as reactive lymphoid proliferation forming solitary or multiple nodules or localized infiltrates localized in the lungs. Radiological presentations are generally solitary or multiple nodules, but air bronchograms and ground glass attenuation may be present. Patients mostly asymptomatic and the lesions were detected coincidentally on routine chest X-rays. We present a case of NLH with cavitary lesion arising in the lung of a 61 year-old man who admitted with cough and massive hemoptysis. The lesion had positive fluorodeoxyglucose (FDG) uptake. To our knowledge, this is the only patient reported in the literature presenting with massive hemoptysis and a cavitary lesion with positive FDG uptake.
Key Words: Hemoptysis, cavitary lesion, PET, nodular lymphoid hyperplasia of the lung.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ufuk YILMAZ,
Mustafa Bey Caddesi No: 41/10
Alsancak, İZMİR - TÜRKİYE
e-mail: drufukyilmaz@ekolay.net
[ PDF ]
<< Geri Yazdır