Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Ciddi lejyonella pnömonisi olgusunda noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon kullanımı
Emel ERYÜKSEL, Sait KARAKURT, Merih BALCI, Turgay ÇELİKEL

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı, İstanbul.
ÖZET
Lejyonella pnömonisi ciddi bir klinik seyirle gider ve yoğun bakımda izlemi gerekebilir. İzlem sırasında mekanik ventilasyon ihtiyacının olması prognozu etkileyen faktörlerden biridir. Mekanik ventilasyon tedavisi gereken hastalarda mortalite yüksektir. Noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon (NPPV) endotrakeal entübasyona gerek kalmadan mekanik ventilasyonu sağlayan ve ventilatörle ilişkili pnömoni sıklığını azaltan bir ventilasyon biçimidir. NPPV, toplum kökenli pnömonide gelişen hipokseminin tedavisinde kullanılabilir. Sunulan olgu, lejyonella pnömonisi nedeniyle yoğun bakıma kabul edilmiş ve hipoksemik solunum yetmezliği NPPV ile başarıyla tedavi edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Lejyoner hastalığı, solunum yetmezliği, noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon.
SUMMARY
Non-invasive positive pressure ventilation for a severe legionella pneumonia case
Emel ERYÜKSEL, Sait KARAKURT, Merih BALCI, Turgay ÇELİKEL

Department of Chest Diseases and Intensive Care, Faculty of Medicine, Marmara University,
Istanbul, Turkey.
Legionella pneumonia has a serious clinical course and requires treatment at intensive care unit. The need for mechanical ventilation is one of the determinants of prognosis. Mortality rate is higher in patients treated with mechanical ventilation. Non-invasive positive pressure ventilation (NPPV) provides mechanical ventilation without endotracheal intubation and decreases the incidence of ventilator associated pneumonia. It is a treatment modality for patients with hypoxia due to community acquired pneumonia. The present case was admitted to intensive care unit with a diagnosis of legionella pneumonia, and his hypoxemic respiratory failure was successfully treated with NPPV.
Key Words: Legionnaires disease, respiratory failure, non-invasive positive pressure ventilation.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Emel ERYÜKSEL,
Tophanelioğlu Caddesi,
Altunizade 81190 İSTANBUL - TURKEY
e-mail: emeleryuksel@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır