Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Travmatik yelken göğsün rekonstrüksiyon plağı ile cerrahi stabilizasyonu
Serdar ŞEN1, Selda ŞEN2, Ekrem ŞENTÜRK1, Engin PABUŞCU1, Öner ŞAVK3

1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
2 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,
3 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Aydın.
ÖZET
Yelken göğüs künt toraks travmalarının en ciddi formu olup, göğüs duvarının anterior ya da lateralinde üç veya daha fazla kaburganın, az iki yerinden kırılması sonucunda, sternum fraktürleri ve/veya kostokondral eklem ayrışması durumu olarak tanımlanır. Yaşamı tehdit eden fizyopatolojik değişikliklerin olması olguların klinik durumunu her zaman etkileyebilir. Tipik olarak kırık segment soluk alırken içe, soluk verirken dışa doğru hareket eder ve bu durum “yelken göğüs” olarak adlandırılır. Yelken göğüs olgularında genellikle operasyon dışı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Göğüs duvarını içeren belirgin şekil bozukluğu, tutarsız solunum dinamiği, akciğer ya da diyafragma zedelenmesi ve uzamış mekanik ventilasyon durumunda cerrahi tek seçenektir. Bu yazıda travmatik yelken göğüs ve travmatik göğüs duvarı deformitesi bulunan bir olgumuzda uygulamış olduğumuz AO-ASIF [Arbeitsgemeindschaft fur Osteosynthesefragen (Association for the Study of Internal Fixation)] osteosentez plağı ile göğüs duvarı rekonstrüksiyonunu sunuyoruz.
Anahtar Kelimeler: AO-ASIF, osteosentez plağı, yelken göğüs, toraks travması.
SUMMARY
Operative stabilization of traumatic flail chest using a reconstruction plaque
Serdar ŞEN1, Selda ŞEN2, Ekrem ŞENTÜRK1, Engin PABUŞCU1, Öner ŞAVK3

1 Department of Chest Surgery, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey,
2 Department of Anesthesiology and Reanimation, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey,
3 Department of Orthopaedic Surgery and Traumatology, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey.
Flail chest is the most serious form of blunt thoracic trauma that occurs as a result of fracture of three or more ribs from at least two places or sternal fractures and/or separation of costochondral junctions. Existence of life-threatening physiopathological changes almost always affects the clinical status of the patients. Typically the fractured segment moves in the interior and exterior directions during inspirations and expirations, respectively and this paradoxical motion is called as flail chest. Non-operative treatment approaches are usually preferred for the flail chest cases. However, surgery constitutes the unavoidable treatment procedure in the existence of severe chest wall deformities, unstable ventilation dynamics, lung and diaphragmatic injuries and prolonged mechanical ventilation. Here we present a case of traumatic flail chest in a patient with traumatic severe chest wall deformity treated by chest wall reconstruction with AO-ASIF [Arbeitsgemeindschaft fur Osteosynthesefragen (Association for the Study of Internal Fixation)] osteosynthesis plaque.
Key Words: AO-ASIF, osteosynthesis plaque, flail chest, thoracic trauma.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Serdar ŞEN,
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
09100 AYDIN - TURKEY
e-mail: drserdarsen@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır