Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Primer tümör tedavisinden 13 yıl sonra gelişen oral fibrosarkomun endobronşiyal metastazı
Mohammad Hossein RAHIMI-RAD1, Behrouz ILKHANIZADEH2

1 Urmia Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Bölümü, Urmia, Batı Azerbaycan, İran,
2 Urmia Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Bölümü, Urmia, Batı Azerbaycan, İran.
ÖZET
Endobronşiyal metastazlar nadir görülür; böbrek, meme ve kolorektal kanserlerde daha fazladır. Diğer bildirilen primer tümörler melanom, sarkomlar, uterus, serviks, over, prostat, tiroid, pankreas ve adrenal bezlerdir. Literatürü gözden geçirdiğimizde sadece bir tane fibrosarkomun endobronşiyal metastazının (ispanyolca) bildirildiğini gördük. Primer tümör tedavisinden 13 yıl sonra lokal rekürrens gelişen oral fibrosarkomun endobronşiyal metastazı saptanan 56 yaşında kadın hastayı bildiriyoruz. Eğer geçmişte malignite öyküsü olan bir hastada bronşiyal tümörle uyumlu semptomlar varsa, arada 13 yıllık bir zaman olsa da, santral hava yolu metastazı olasılığının akılda tutulması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Endobronşiyal metastazların birçok varsayılan mekanizmalarından birisi de oral kanserlerden direkt aspirasyon ve tümör hücrelerinin implantasyonudur.
Anahtar Kelimeler: Endobronşiyal metastaz, atelektazi, pulmoner metastaz.
SUMMARY
Endobronchial metastasis from oral fibrosarcoma 13 years after treatment of primary tumor
Mohammad Hossein RAHIMI-RAD1, Behrouz ILKHANIZADEH2

1 Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Urmia University, Urmia, West Azerbaijan, Iran,
2 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Urmia University, Urmia, West Azerbaijan, Iran.
Endobronchial metastasis (EBM) is uncommon and frequently is seen in renal, breast, and colorectal carcinomas. Other reported primary tumors include melanoma, sarcomas, and tumors of the uterine cervix, testis, ovary, prostate, thyroid, pancreas, and adrenal glands. With reviewing the literature, we were able to find only one report of EBM from fibrosarcoma (in Spanish). We described a 56-year-old woman with EBM of oral fibrosarcoma with local recurrence 13 years after treatment of primary tumor. We conclude that the possibility of central airway metastasis should be kept in mind if patients with a past history of malignancy present with symptoms consistent with bronchial tumors, even if there are 13 years interval. Of several mechanisms EBM, we assume direct aspiration and implantation of tumor cells to bronchus from oral cancer.
Key Words: Fibrosarcoma, endobronchial metastasis, atelectasis, pulmonary metastasis.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Mohammad Hossein RAHIMI-RAD,
Bronchoscopy Unite, Imam Khomeini Hospital,
Urmia, West Azerbaijan, Urmia- IRAN
e-mail: rahimirad@umsu.ac.ir
[ PDF ]
<< Geri Yazdır