Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Sigara paketleri üzerinde yer alan yeni uyarı yazılarının lise öğrencileri üzerinde etkileri
Şevket ÖZKAYA1, Şuayip EDİNSEL2, Elif ÖZKAYA2, Hasan HAMZAÇEBİ3

1 Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü,
2 Atakum Merkez Sağlık Ocağı,
3 Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Halk Sağlığı Bölümü, Samsun.
ÖZET
Gelişmekte olan ülkelerde sigaraya başlama yaşı 12-16'dır. Son yıllarda sigara ile mücadelede farklı yöntemler izlense de, bu yılın başlarında ülkemizde uygulanan bir yöntem olarak, sigara paketlerinin üzerine, sigaranın zararlı etkilerini anlatan yeni uyarı yazıları konmuştur. Biz bu uyarı yazılarının, sigaraya başlama çağındaki lise öğrencileri üzerindeki etkilerini ve sigarayı bıraktırmadaki etkinliğini incelemeyi amaçladık. Çalışmaya katılan öğrenci sayısı, kız öğrenci 103, erkek öğrenci  814 olmak üzere toplam 917 idi. Öğrencilerin ortalama yaşları 16.6 ± 1.1 yıl idi. Bizim çalışmamızda sigara içen öğrenci oranı %24.1 idi. Sigarayı denemiş, sigara ile temas etmiş öğrenci oranı ise %50.6 idi. Öğrencilerin herhangi bir kaynaktan sigaranın etkileri konusunda eğitim alıp almadıkları incelendiğinde öğrencilerin toplam %58.3'ünün eğitim aldığı, %41.7'sinin ise hiç eğitim almadığı saptanmıştır. Öğrencilerin sigara paketleri üzerindeki tüm uyarı yazılarını önemli ve çok önemli olarak değerlendirdiklerini saptadık. Bu uyarı yazılarının, olumlu etkilerinin olacağını düşünenlerin oranı %38.9 iken, olumlu etki yaratmayacağını düşünenlerin oranı %61.1 idi. Öğrencilerden %22.5'i bu yazıları okuduktan sonra bırakmış, %44.4'ü yazılardan etkilenmiş ancak bırakamamış, %33.1'i ise hiç etkilenmemiş ve içmeye devam ettiklerinin belirtmiştir. Bu uyarı yazılarının, özellikle sigaranın zararlı etkileri konusunda ek bir bilgi kaynağı ve sigarayı bıraktırmada katkıda bulunduğunu saptadık ve sigara ile mücadelede önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Sigara, sigara paketleri, uyarı yazıları, lise öğrencileri.
SUMMARY
Effects of new warning labels on cigarette packets among high school adolescents
Şevket ÖZKAYA1, Şuayip EDİNSEL2, Elif ÖZKAYA2, Hasan HAMZAÇEBİ3

1 Department of Chest Diseases, Samsun Chest Diseases and Chest Surgery Hospital, Samsun, Turkey,
2 Atakum Primary Health Center, Samsun, Turkey,
3 Department of Public Health, Samsun Chest Diseases and Chest Surgery Hospital, Samsun, Turkey.
In developing countries, smoking habit develops between the ages of 12-16. In recent years, various ways to struggle against smoking have been implemented and one of them is to print warnings on cigarette packets. The purpose of this study was to determine the effects of these warnings among high school adolescents and their efficiency to make them quit smoking. The total number of the subjects were 917, 103 of whom were female and 814 of whom were male students. The mean age of the subjects was 16.6 ± 1.1. The rate of the smokers was 24.1%. The rate of the subjects who had tried smoking at least once was 50.6%. When if or not the students were educated about the harmful effects of smoking by any means was evaluated, the rate of educated subjects was 58.3% and 41.7% of the subjects were not educated by any means. All the warnings on cigarette packets were considered to be "important" and "very important" by the subjects. The rate of the subjects who think that the warning phrases will have positive effects on the way to quit was 38.9%, while the rate of the subjects who think that they will have no positive effect was 61.1%. The rate of the subjects who had quitted smoking after reading these warnings was 22.5%, 44.4% of the subjects stated that they were effected but did not quit, and 33.1% of the subjects stated that they were not effected at all by the warnings and continued to smoke. The warnings on cigarette packets were found to serve as an additional information source about the harmful effects of smoking and had beneficial effects on the subjects' decision to quit. It was concluded that the method is an important step in the struggle against smoking.
Key Words: Smoking, cigarette packets, warning phrases, high school students.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Şevket ÖZKAYA,
Samsun Göğüs Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi Hastanesi,
Göğüs Hastalıkları Bölümü,
55050 SAMSUN - TURKEY
e-mail: ozkayasevket@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır