Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akut solunum sıkıntısı sendromu tanısı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar
Neriman Defne ALTINTAŞ, Arzu TOPELİ İSKİT

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara.
ÖZET
Akut solunum sıkıntısı sendromu yoğun bakımlarda sık karşılaşılan, patogeneziyle ilgili geniş bilgi birikimine rağmen hala etkin tedavisi gösterilememiş mortalitesi yüksek bir durumdur. Ayırıcı tanısında kardiyojenik pulmoner ödemin dışlanması önemlidir. Tedavisinde farklı mekanik ventilasyon uygulamaları ve inflamasyonun kontrolünü sağlayacak değişik ajanlar denenmektedir. Bugün için düşük tidal volüm ve 30 cm H2O'nun altında plato basınçları ile yapılan ventilasyonun, sağkalımı anlamlı olarak artırdığı gösterilmiş tek yaklaşımdır. Düşük doz steroid verilmesi, nitrik oksit inhalasyonu, sürfaktan uygulanması, çeşitli antioksidanlar, β2 adrenerjik ajanlar, HMG-CoA redüktaz inhibitörleri etkin olabileceği düşünülen ajanlardır. Bu hastaları izlerken sıvı kısıtlaması uygulanması ve immünnütrisyonun dikkate alınması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akut solunum sıkıntısı sendromu, beyin natriüretik peptid, mekanik ventilasyon, PEEP, steroid, nitrik oksit, sürfaktan, HMG-CoA redüktaz inhibitörleri.
SUMMARY
Current strategies for the diagnosis and treatment of acute respiratory distress syndrome
Neriman Defne ALTINTAŞ, Arzu TOPELİ İSKİT

Intensive Care Unit, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey.
Acute respiratory distress syndrome is a frequently encountered condition in the intensive care units, with high mortality rates despite cumulating knowledge on its pathogenesis. It is important that cardiac pulmonary edema should be ruled out for diagnosis. Different mechanical ventilation strategies, as well as agents for the control of inflammation are being tested. Currently, low tidal volume ventilation with high PEEP and plateau pressures below 30 cmH2O is the only intervention that has been shown to improve survival significantly. Low dose steroids, nitric oxide inhalation, surfactant, antioxidants, β2 adrenergic agents, HMG-CoA reductase inhibitors are promising agents. Fluid restriction and immunonutrition should be considered when these patients are being cared for.
Key Words: Acute respiratory distress syndrome, brain natriuretic peptide, mechanical ventilation, PEEP, steroid, nitric oxide, surfactant, HMG-CoA reductase inhibitors.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Neriman Defne ALTINTAŞ,
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Yoğun Bakım Ünitesi,
Sıhhiye 06100 ANKARA - TURKEY
e-mail: defne98hac@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır