Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Parsiyel pulmoner arter agenezisi olan olguda hemoptizi ve tanısal gecikme
Meral GÜLHAN1, Ezgi ŞİMŞEK UTKU2, Eylem AKPINAR1, Şule KORKMAZ3, Sadık BİLGİÇ4

1 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, 
3 Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği,
4 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Hemoptizi ölüm riski taşıyan önemli bir semptomdur. Günümüzde tanı yöntemlerindeki tüm gelişmelere rağmen etyolojisi aydınlatılamayan hemoptizi olguları mevcuttur. Yirmi beş yaşında kadın hasta 5 yıl boyunca idiyopatik hemoptizi olarak takip edilmiş ve tarafımızca parsiyel pulmoner arter agenezisi ve sistemik şant saptanmıştır. Embolizasyon yöntemi ile yakınmaları kontrol altına alınan hasta nadir görülen bir etyolojiye sahip olması ve nedeni açıklanamayan hemoptizilerde tanısal incelemenin pulmoner anjiyografiye kadar sürdürülmesine dikkat çekilmesi amacıyla sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hemoptizi, pulmoner vasküler malformasyon, embolizasyon.
SUMMARY
Hemoptysis in a case with partial pulmonary artery agenesis and diagnostic delay
Meral GÜLHAN1, Ezgi ŞİMŞEK UTKU2, Eylem AKPINAR1, Şule KORKMAZ3, Sadık BİLGİÇ4

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ufuk University, Ankara, Turkey,
2 Clinic of Chest Diseases, Atatürk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,
  Ankara, Turkey
3 Department of Cardiology, Türkiye Yüksek İhtisas Hospital, Ankara, Turkey,
4 Department of Radiology, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey.
Hemoptysis is an important respiratory symptom that may be fatal. Despite of the advanced diagnostic procedures, etiology of hemoptysis in some patients remains unclear. The partial pulmonary artery agenesis and systemic shunt was detected by us, in a 25 year-old female patient which has been hemoptysis with unknown etiology for 5 years. Symptoms of the patient was taken under control by embolisation procedure. The aim of this report is to take attention to this rare cause of hemoptysis and to emphasize that pulmonary angiography should be considered in the diagnosis of the hemoptysis with unknown etiology.
Key Words: Hemoptysis, pulmonary vascular malformation, embolisation.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Meral Gülhan,
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
ANKARA - TURKEY
e-mail: meralgulhan@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır