Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Endobronşiyal yolla tedavi edilen iki tipik karsinoid tümör olgusu
Levent KARASULU1, Sedat ALTIN1, Levent DALAR2, Sinem SÖKÜCÜ1, Nurdan ŞİMŞEK1

1 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul,
2 Bozüyük Devlet Hastanesi, Bilecik.
ÖZET
Tipik bronşiyal karsinoid tümörlerde cerrahi tedavi bronkoskopik rezeksiyondan majör rezektif prosedürlere kadar değişir. Kliniğimize astım ve akciğer kitlesi ön tanılarıyla başvuran iki kadın hastada polipoid görünümlü tipik karsinoid tümör saptandı. İki olguya da rijid bronkoskopik yaklaşımla argon plazma koagülasyonu ve mekanik rezeksiyon uygulandı. Bronkoskopik basit eksizyonun, polipoid tipte lezyonu olan tipik bronşiyal karsinoid tümörlerin tedavisinde seçilmiş olgularda güvenli ve etkili bir yaklaşım olduğu unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Rijid bronkoskopi, polipoid, tipik karsinoid tümör, argon plazma koagülasyonu.
SUMMARY
Two typical carcinoid cases treated by endobronchial approach
Levent KARASULU1, Sedat ALTIN1, Levent DALAR2, Sinem SÖKÜCÜ1, Nurdan ŞİMŞEK1

1 Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey,
2 Bozüyük State Hospital, Bilecik, Turkey.
Surgical treatment of typical bronchial carcinoid tumors varies from bronchoscopic excision to major resective procedures. Polypoid shaped typical carcinoid tumor detected in two female patients who were admitted to our clinic with the pre-diagnosis of asthma and lung cancer. In both cases, polypoid typical carcinoid tumors were excited by argon plasma coagulation using rigid bronchoscopy. It should not be forgotten that bronchoscopic approach and simple excision is an effective and safe procedures for the treatment of typical bronchial carcinoid tumors in selected cases these polypoid type lesions.
Key Words: Rigid bronchoscopy, polypoid, typical carcinoid tumor, argon plasma coagulation.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Levent DALAR,
Bozüyük Devlet Hastanesi,
B Binası Göğüs Hastalıkları Kliniği,
11300 Bozüyük BİLECİK - Turkey
e-mail: leventdalar@gmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır