Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Eş zamanlı veya tanılı üst hava yolu ve sindirim sistemi kanseri olan akciğer kanserli hastalar
Katsunori KAGOHASHI, Hiroaki SATOH, Koichi KURISHIMA, Hiroichi ISHIKAWA, Morio OHTSUKA,
Kiyohisa SEKIZAWA

Tsukuba Üniversitesi, Klinik Tıp Enstitüsü, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Tsukuba, Ibaraki, Japonya
ÖZET
Tanılı veya akciğer kanseriyle eş zamanda tanı almış olan üst hava yolu ve sindirim sistemi tümörü olan hastaların klinik özellikleriyle ilgili az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu özellikleri değerlendirmek üzere retrospektif bir çalışma yaptık. Bölümümüzde Ocak 1984 tarihinden Temmuz 2008 tarihine kadar olan sürede akciğer kanserli hastaların tıbbi kayıtları incelendi. Bin iki yüz kırk iki hastanın 21 (%1.7)'inde eş zamanlı veya tanı koyulmuş üst solunum yolu ve sindirim sistemi kanseri vardı. Yirmi hasta sigara içiyordu. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri için 6 hastaya cerrahi rezeksiyon, 3 hastaya kemoterapi uygulandı. Küçük hücreli akciğer kanseri olan 3 hasta kemoterapi aldı. Komorbiditelere bağlı hiçbir ciddi komplikasyon gözlenmedi. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseri için medyan sağkalım sırasıyla 15 ve 6 aydı. Üst solunum yolu ve sindirim sistemi kanseri olan hastalarda sigaranın bırakılması, akciğer grafi veya bigisayarlı tomografinin yılda bir kez tekrarlanması ve akciğer kanserini düşündüren belirti ve bulguların değerlendirilmesi önerilir.
Anahtar Kelimeler: Üst solunum yolu ve sindirim sistemi kanseri, metakron, senkron, komorbidite.
SUMMARY
Lung cancer patients with previous or simultaneous the upper aerodigestive cancers
Katsunori KAGOHASHI, Hiroaki SATOH, Koichi KURISHIMA, Hiroichi ISHIKAWA, Morio OHTSUKA,
Kiyohisa SEKIZAWA

Division of Respiratory Medicine, Institute of Clinical Medicine, University of Tsukuba, Tsukuba-city, Ibaraki, Japan.
There have been few reports on clinical characteristics of lung cancer patients with previous or simultaneous upper aerodigestive cancers. To evaluate them, we conducted a retrospective study. The medical records of all lung cancer patients at our division from January 1984 through July 2008 were reviewed. Twenty-one (1.7%) of 1242 patients had previous or simultaneous upper aerodigestive cancers. Twenty patients were smokers. For non-small cell lung cancer (NSCLC), 6 patients underwent surgical resection and 3 were treated with chemotherapy. Three small cell lung cancer (SCLC) patients had chemotherapy. None of the severe complication related to the comorbidities were observed. The median survival for NSCLC and SCLC patients was 15 and 6 months, respectively. For patients with upper aerodigestive cancers, smoking cessation, a chest radiograph or computed tomography scan at least yearly and swift evaluation of signs or symptoms that are suggestive of lung cancer should be recommended.
Key Words: Lung cancer, upper aerodigestive cancer, metachronous, synchronous, comorbid.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Hiroaki Satoh, MD,
Division of Respiratory Medicine,
Institute of Clinical Medicine, University of Tsukuba,
Tennodai 1-1-1, Tsukuba-city, Ibaraki, 305-8575, Japan
e-mail: hirosato@md.tsukuba.ac.jp
[ PDF ]
<< Geri Yazdır