Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğer lezyonlarında BT eşliğinde transtorasik ince iğne aspirasyonu:
134 olguda etkinlik ve komplikasyonlar
Bahadır Taha ÜSKÜL1, Hatice TÜRKER1, Mertol GÖKÇE2, Aydın KANT1, Sinan ARSLAN1,
Fatma Emre TURAN1

1 SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,
2 SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul.
ÖZET
Bu prospektif çalışmanın amacı; akciğer lezyonlarının tanısında bilgisayarlı tomografi (BT) eşliğinde transtorasik ince iğne aspirasyonu (TTİİA)'nun etkinliğini değerlendirmek ve bu prosedürün komplikasyon oranını tespit etmektir. Aralık 2003-Ağustos 2005 tarihleri arasında merkezimizde BT eşliğinde TTİİA yapılan 134 olgu prospektif olarak değerlendirildi. Tüm ince iğne aspirasyonları 22-gauge Chiba iğnesi ile BT eşliğinde yapıldı. Biyopsilerin hepsi tek göğüs hastalıkları uzmanı tarafından yapıldı. Çalışmamızdaki olguların 122 (%91)'si  kötü huylu, 12 (%9)'si iyi huylu lezyon tanısı aldı. Kötü huylu 122 lezyonun 107 (%88)'sine doğru teşhis kondu ve iyi huylu lezyonların %42'sinde spesifik tanı elde edildi. Malignite tanısında TTİİA'nın sensitivitesi %83, etkinliği %84 idi. Yüz otuz dört olgunun 22 (%16)'sinde pnömotoraks gelişti. Pnömotoraks santral lokalizasyonlu lezyonlarda daha sık görüldü (p= 0.001). Sonuçlarımız; BT eşliğinde TTİİA'nın yüksek tanısal etkinliğe ve kabul edilebilir komplikasyon oranlarına sahip olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca, pnömotoraks riskini artıran en önemli faktörün, örneklem için geçilen havalı alan derinliğinin artışı olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: İnce iğne aspirasyonu, transtorasik, bilgisayarlı tomografi, akciğer kanseri.
SUMMARY
CT-guided transthoracic fine needle aspiration of pulmonary lesions: Accuracy and complications in 134 cases
Bahadır Taha ÜSKÜL1, Hatice TÜRKER1, Mertol GÖKÇE2, Aydın KANT1, Sinan ARSLAN1,
Fatma Emre TURAN1

1 Clinic of Chest Diseases, Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research
  Hospital,   Istanbul, Turkey
2 Clinic of Chest Diseases, Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research
  Hospital, Istanbul, Turkey
The aim of this study was to perform a prospective evaluation of the effectiveness of computed tomography (CT)-guided transthoracic fine needle aspiration (TFNA) in the diagnosis of pulmonary lesions and to determine the complication rate of this procedure. A prospective review was conducted of 134 patients who underwent CT-guided TFNA at our center between December 2003 and August 2005. All fine needle aspirations were performed with a 22-gauge single-pass Chiba needle under CT guidance. The biopsies were performed by one pulmonologist. Two hundred twenty two (91%) malignant lesions and 12 (9%) benign lesions were reviewed in the present study. An accurate diagnosis was made in 107 (88%) of the 122 malignant lung lesions and a specific diagnosis was obtained in 42% of the benign lesions. The sensitivity of TFNAs for the detection of malignancy was 83%, and the overall accuracy of TFNA for diagnosing malignancy was 84%. Pneumothorax occurred in 22 of the 134 patients (16%). Pneumothorax was more frequently observed in centrally located lesions (p= 0.001). Our results suggest that CT-guided TFNA has a high diagnostic accuracy and an acceptable rate of complications. Moreover, we suggest that the most important factor increasing the risk of pneumothorax is an increase in the depth of aerated lung traversed for sampling.
Key Words: Fine-needle aspiration, transthoracic, computed tomography, lung cancer.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Bahadır Taha ÜSKÜL,
SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Göğüs Hastalıkları Kliniği,
İSTANBUL - TURKEY
e-mail: tbuskul@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır