Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Kronik obstrüktif akciğer hastalığının patogenezi, steroid direnci ve tedavide teofilinin yeri
Hasan BAYRAM
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep.
ÖZET
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), tam geri dönüşümü olmayan hava yolu kısıtlılığı ile karakterize olup, akciğerin zararlı partikül ve gazlara anormal inflamatuvar yanıtı ile ortaya çıkmaktadır. Hastalığın patogenezinde, proksimal ve periferik hava yolları ile akciğer parankimini ve pulmoner vasküler yapıları kapsayan karmaşık bir inflamasyon söz konusudur. İnflamasyon steroidlere dirençli olup, KOAH'ta bu ajanların antiinflamatuvar etkilerinde bir defekt olduğu düşünülmektedir. Son çalışmalar, steroid direncinin KOAH'lı hastaların akciğer hücrelerinde histon deasetilaz (HDAC)-2 aktivitesindeki azalma ile ilişkili olabileceğini bildirmektedir. Yakın zamanda yapılan laboratuvar çalışmaları teofilinin düşük dozlarda HDAC-2 aktivitesini artırarak, KOAH'ta steroid direncini ortadan kaldırabileceğini düşündürmektedir. Ancak, kliniğe uyarlanmadan önce, laboratuvar ortamında elde edilen bu sonuçların kapsamlı klinik çalışmalarla test edilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: KOAH, patogenez, histone deasetilaz, steroid direnci, teofilin.
SUMMARY
The pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease, steroid resistance and the place of theophylline in the treatment
Hasan BAYRAM
Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey.
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is associated with airway obstruction, which is not fully reversible. It results from an abnormal inflammatory response of lungs to inhaled noxious agents and gases. There is a complex inflammation involving proximal and peripheral airways, lung parenchyma and pulmonary vascular structures in COPD. The inflammation is resistant to steroids, and it is believed that there may be a defect in the anti-inflammatory effects of these drugs in COPD. Recent studies reported an association between steroid resistance and decreased histone deacetylase (HDAC)-2 activity in lung cells of COPD patients. More recently, laboratory studies suggest that theophylline, at low doses, may reverse steroid resistance by enhancing decreased HDAC-2 activity. However, these findings need to be tested and confirmed in detailed clinical studies prior to implementation to clinical practice.
Key Words: COPD, pathogenesis, histone deacetylase, steroid resistance, theophylline.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Hasan BAYRAM,
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Şahinbey 27310 GAZİANTEP - TURKEY
e-mail: bayram@gantep.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır