Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Obstrüktif uyku apnesinde menopozun etkisi
Neşe DURSUNOĞLU1,2

1 Göteborg University Sahlgrenska Hospital Sleep Laboratory, Göteborg, İsveç,
2 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye.
ÖZET
Obstrüktif uyku apne (OSA) genel popülasyonda yaklaşık olarak erişkin erkeklerin %4'ünü, kadınların %2'sini etkilemektedir. Öte yandan menopoz ile birlikte kadınlarda bu prevalans dramatik bir artış göstermektedir. Klinik pratikte kadınlarda OSA tanısı büyük ölçüde gözden kaçırılmaktadır, çünkü kadınlar erkeklere göre daha farklı klinik özelliklere sahiptir. Günümüzde, menopozun OSA için önemli bir risk faktörü olduğuna ve hormon replasman tedavisinin de OSA'ya karşı koruyucu bir rol üstlendiğine ilişkin çok sayıda epidemiyolojik çalışma yayınlanmıştır. Bu derlemede, menopozun OSA üzerine etkisinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apne, menopoz, hormon replasman tedavisi, kadın.
SUMMARY
Effects of menopause on obstructive sleep apnea
Neşe DURSUNOĞLU1,2

1 Göteborg University Sahlgrenska Hospital Sleep Laboratory, Göteborg, Sweden,
2 Department of Chest Disease, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey.
Obstructive sleep apnea (OSA) affects approximately 4% of adult men and 2% of adult women in the general population. However, this prevalence in women shows a dramatic increase with the menopause. The presence of OSA in women may be largely underestimated in clinical practice, possibly, because OSA has different clinical features and characteristics in women with respect to men. Recently, many epidemiological data were published pertinent to menopause as a risk factor and hormone replacement therapy as a protective factor for OSA. So, it's aimed to review the effects of menopause on OSA in this review.
Key Words: Obstructive sleep apnea, menopause, hormone replacement therapy, woman.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Neşe DURSUNOĞLU,
Göteborg University Sahlgrenska Hospital,
Sleep Laboratory Bla Straket 5,
41345 GÖteborg - Sweden
e-mail: ndursunoglu@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır