Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Masif hemoptizi ile seyreden endobronşiyal schwannoma olgusu
Mine ÖNAL1, Dilek ERNAM1, Şükran ATİKCAN1, Leyla MEMİŞ2

1 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara,
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Elli altı yaşında erkek hasta masif hemoptizi yakınması ile kliniğimize başvurdu. Yapılan bronkoskopide sağ alt lob bronşunu tama yakın tıkayan endobronşiyal lezyon saptandı. Alınan biyopsi sonucu schwannoma ile uyumlu bulundu. Schwannomalar, schwann hücrelerinden kaynaklanan benign tümörlerdir. İntrapulmoner schwannoma ise çok nadir görülür. Diğer yandan pulmoner schwannomada masif hemoptizi son derece nadir bir bulgudur. Biz de masif hemoptizi ile komplike bir olguyu sunuyoruz.
Anahtar Kelimeler: Hemoptizi, nörojenik tümör, schwannoma.
SUMMARY
Endobronchial schwannoma with massive hemoptysis
Mine ÖNAL1, Dilek ERNAM1, Şükran ATİKCAN1, Leyla MEMİŞ2

1 Clinics of Chest Disease, Atatürk Chest Diseases and Chest Surgery Center, Ankara, Turkey,
2 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey.
A 56-year-old man was admitted to our hospital with a complaint of massive hemoptysis. Bronchoscopy revealed a tumor obstructed the orifice of the right lower lobe bronchus. The diagnosis of endobronchial schwannoma was made by bronchofiberescopic biopsy. Schwannomas are benign tumors which originate from schwann cells. They rarely occur in the trachea or bronchus. On the other hand symptoms in pulmonary schwannoma are usually mild. Massive hemoptysis is extremely rare. We report a case of endobronchial schwannoma complicated by massive hemoptysis.
Key Words: Hemoptysis, neurogenic tumor, schwannoma.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Mine ÖNAL,
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi,
Keçiören ANKARA - TURKEY
e-mail: ebruminedr@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır