Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Heparine bağlı anafilaktik şok sonrası başarılı heparin desensitizasyonu
Neriman Defne ALTINTAŞ1, Melda AYBAR TÜRKOĞLU1, Bülent BOZKURT2,
Arzu TOPELİ İSKİT1, Gül KARAKAYA2, A. Fuat KALYONCU2

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Erişkin Allerji Ünitesi, Ankara.
ÖZET
Bu çalışmada, düşük moleküler ağırlıklı heparine bağlı gelişen anafilaktik reaksiyon sonrasında başarılı olmuş bir desensitizasyon protokolü sunulmaktadır. Çoklu ilaç allerjisi ve astımı bilinen 72 yaşındaki bir kadın hasta akut böbrek yetmezliği ile hastaneye kabul edilmişti. Hemodiyaliz seansı sırasında düşük moleküler ağırlıklı heparin ile anafilaktik reaksiyon gelişti. Periton diyalizi yapılamadı. Warfarin ile antikoagülasyon yapılması uygun bir seçenek değildi, diğer antikoagülanlar ise piyasada mevcut değildi. Bu nedenle bir desensitizasyon protokolü planlanarak uygulandı. Seyreltilmiş heparin dozları artırılarak (0.1'den 5000 üniteye), 15 dakikalık aralarla intravenöz olarak uygulandı ve işlemden 8 saat önce desensitizasyon şeması tamamlandı. Bu şekilde, daha sonraki diyaliz seanslarında reaksiyon gelişmeden intravenöz heparin kullanılabildi. Naranjo olasılık skalası bu hastada nadroparine bağlı bir yan etki olasılığına işaret etmektedir. Düşük moleküler ağırlıklı heparinlere bağlı anafilaktik reaksiyon nadiren bildirilmektedir. Olgu, elimizdeki veriler ışığında başarılı heparin desensitizasyonu uygulanmış üçüncü olgudur. Diğer antikoagülanlara ulaşılmadığında ve antikoagülasyondan vazgeçilemediğinde heparin desensitizasyonu bir seçenek olabilir.
Anahtar Kelimeler: Heparin, anafilaksi, desensitizasyon, hemodiyaliz, düşük moleküler ağırlıklı heparin.
SUMMARY
Successful heparin desensitization after anaphylactic shock due to heparin
Neriman Defne ALTINTAŞ1, Melda AYBAR TÜRKOĞLU1, Bülent BOZKURT2, Arzu TOPELİ İSKİT1,
Gül KARAKAYA2, A. Fuat KALYONCU2

1 Medical Intensive Care Unit, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Hacettepe University
  Ankara, Turkey,
2 Adult Allergy Unit, Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey.
A successful desensitization protocol in a patient with low molecular weight heparin induced anaphylactic reaction is being presented. A 72-years-old patient who was known to have multiple drug allergies and asthma was admitted with acute renal insufficiency. She had an anaphylactic reaction with a low molecular weight heparin during a hemodialysis session. Peritoneal dialysis was not feasable. Anticoagulation with warfarin was not considered appropriate; alternative anticoagulants were not available. Therefore a desentization protocol was planned and applied, comprising of IV administration of diluted heparin by gradually increasing doses (0.1 to 5000 units), at 15 minute intervals, completing 8 hours before the procedure. By this way, IV heparin could be administered during the subsequent hemodialysis sessions with no reactions. The Naranjo probability scale revealed a probable adverse reaction associated with nadroparin for this patient. Anaphylactic reaction to low molecular weight heparins is reported rarely in the literature. To the best of our knowledge, this is the third case of successful heparin desensitization. When other anticoagulants are not available and anticoagulation is indispensible, heparin desensitization can be an option.
Key Words: Heparin, anaphylaxis, desensitization, hemodialysis, low molecular weight heparin.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Neriman Defne ALTINTAŞ,
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Yoğun Bakım Ünitesi, Sıhhiye
06100 ANKARA - TURKEY
e-mail: defne98hac@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır