Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Sağ pnömonektomi cerrahisinde sağ pulmoner arterde dikilen Swan-Ganz kateteri
Ayşe HEVES KARAGÖZ1, Meral KANBAK1, Bilge ÇELEBİOĞLU1, Seda Banu AKINCI1, Murat KARA2, Rıza DOĞAN2

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara,
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Pulmoner arter kateteri (PAK)'nin, pulmoner arterde dikilmesi, ciddi pulmoner arter yaralanması gibi ölümcül bir komplikasyona yol açabilecek önemli ve nadir görülen bir komplikasyondur. Biz sağ pnömonektomi yapılan bir hastada sağ pulmoner arter içinde dikilen PAK ile ilgili olguyu anlatacağız. Bu durum, kateterin komplikasyonsuz olarak çıkarılmasıyla sonuçlandı. Bütün torakal cerrahi girişimler sırasında komplikasyonun erken tanınarak, cerrahi ekibin haberdar olmasının, PAK'ın kazayla dikilerek hapsolması riskini önlemede altın standart olduğu sonucuna vardık.
Anahtar Kelimeler: Santral venöz kateterizasyon, pulmoner arter kateteri, komplikasyonları.
SUMMARY
Entrapment of a Swan-Ganz catheter within the right pulmonary artery ligature during right pneumonectomy
Ayşe HEVES KARAGÖZ1, Meral KANBAK1, Bilge ÇELEBİOĞLU1, Seda Banu AKINCI1, Murat KARA2,
Rıza DOĞAN2

1 Department of Anesthesiology and Reanimation, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey,
2 Department of ChestSurgery, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey.
Entrapment of a pulmonary artery catheter in the pulmonary artery is a rare and severe complication that may lead to fatal complications such as pulmonary artery injury. We describe entrapment of a Swan-Ganz catheter within the right pulmonary artery ligature in a patient undergoing right pneumonectomy. This situation resulted with removal of catheter safely without any complication. We concluded that with early recognition of the complication during thoracotomy, is golden standard in preventing pulmonary artery catheter entrapment and surgeons should be aware of the risk of accidentally transfixing pulmonary artery catheter in every type of operation that takes place in thorax.
Key Words: Central venous catheterisation, pulmonary artery catheter, complications.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ayşe HEVES KARAGÖZ,
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,
Sıhhiye 06100 ANKARA - TURKEY
e-mail: aheves@hacettepe.edu.tr

[ PDF ]
<< Geri Yazdır