Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Erişkinde ses kısıklığı ile kendini gösteren bir servikal bronkojenik kist olgusu
Makbule ERGİN1, Ali YEĞİNSU1, Alper ÇELİK2, Nurper ONUK FİLİZ3

1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Tokat,
2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Tokat,
3 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Tokat.
ÖZET
Servikal kitlesi olan 28 yaşında erkek hasta, ses kısıklığı ve kilo kaybı şikayetleriyle kliniğimize sevk edildi. Bilgisayarlı göğüs tomografisinde suprajuguler çentikte yerleşmiş 3 x 4 cm'lik kistik bir lezyon görüldü. Servikal ultrasonografi lezyonun kistik olduğunu teyit etti. Kulak burun boğaz muayenesinde sağ vokal kord paralitikti. Perkütan iğne biyopsisi tanı sağlamadı. Suprajuguler insizyon ile kist tamamen çıkarıldı. Histopatolojik değerlendirme lezyonun bir bronkojenik kist olduğunu gösterdi. Hastanın ses kısıklığı kistin çıkarılmasından hemen sonra düzeldi. Hasta postoperatif üçüncü günde taburcu edildi. Altıncı ayda yapılan kontrolünde nüks tespit edilmedi.
Anahtar Kelimeler: Bronkojenik kist, boyun, ses kısıklığı.
SUMMARY
A case of cervical bronchogenic cyst presenting with hoarseness in an adult
Makbule ERGİN1, Ali YEĞİNSU1, Alper ÇELİK2, Nurper ONUK FİLİZ3

1 Department of Chest Surgery, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey,
2 Department of General Surgery, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey,
3 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey.
A twenty-eight year old male with a cervical mass, complaining of hoarseness and weight loss, was referred to our clinic. A 3 x 4 cm cystic lesion localizing in the region of the suprajugular notch was seen with the aid of computerized chest tomography. A cervical ultrasound confirmed that it was a cystic lesion. It was discovered that the right vocal cord was paralytic after an ear-nose-throat examination. A percutaneous needle biopsy did not provide a diagnosis. The cyst was completely excised via suprajugular incision. Histopathologic examination showed that it was a bronchogenic cyst. The hoarseness was completely eliminated immediately after cystic removal. The patient was discharged after the third postoperative day. After a six-month of follow-up, no recurrence was detected.
Key Words: Bronchogenic cyst, neck, hoarseness.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ali YEĞİNSU,
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
60500 Tokat - Turkey
e-mail: yeginsu@gmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır