Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Skolyozlu 113 çocuğun retrospektif değerlendirilmesi
Duygu ÖLMEZ1, Arzu BABAYİĞİT1, Mustafa KIR2, Demet ALAYGUT3, Nevin UZUNER1, Özkan KARAMAN1,
Nurettin ÜNAL2, Gül SAYLAM2

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji Bilim Dalı, İzmir
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, İzmir
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir.
ÖZET
Bu çalışmanın amacı; skolyozlu 113 çocuğun demografik özelliklerini, preoperatif solunum fonksiyon testlerini ve ekokardiyografik incelemelerini değerlendirmek ve preoperatif incelemeler ile postoperatif komplikasyonlar arasındaki ilişkileri saptamak. 2004-2006 yılları arasında opere olan 113 skolyozlu çocuğun tıbbi kayıtları, preoperatif solunum fonksiyon testleri ve ekokardiografik incelemeleri retrospektif olarak değerlendirildi. Preoperatif solunum fonksiyon testleri, preoperatif solunum semptomları ve postoperatif solunum komplikasyonları arasındaki ilişkiler araştırıldı. Hastaların 37'si erkek, 76'sı kız çocuğu idi. İlk ve son operasyon sırasında hastaların ortalama yaşları sırasıyla 11.2 ± 3.8 ve 11.7 ± 3.6 yaş idi. Skolyoz nedeniyle yapılan operasyon sayısı ortalama 1.5 ± 1.4 idi. En sık görülen form hastaların %42.5'inde bulunan idiyopatik skolyozdu. Hastaların %68.1'inde hiç solunum semptomu yoktu. Preoperatif FVC, FEV1, PEF ve MEF25-75 değerleri sırasıyla hastaların %43.4, %58.4, %53.1 ve %65.5'inde normal saptandı. Ekokardiyografiler hastaların %34.5'inde normal bulundu. En sık görülen kalp kapak anomalisi hastaların %25.7'sinde saptanan mitral kapak prolapsusu idi. Çalışmamızda skolyozlu çocuklarda preoperatif solunum fonksiyon testleri, preoperatif solunum semptomları ve postoperatif solunum komplikasyonları arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.
Anahtar Kelimeler: Skolyoz, çocuklar, preoperatif solunum fonksiyon testleri, preoperatif solunum semptomları, postoperatif solunum komplikasyonları, ekokardiyografi.
SUMMARY
Retrospective evaluation of 113 children with scoliosis
Duygu ÖLMEZ1, Arzu BABAYİĞİT1, Mustafa KIR2, Demet ALAYGUT3, Nevin UZUNER1, Özkan KARAMAN1,
Nurettin ÜNAL2, Gül SAYLAM2

1 Department of Pediatric Allergy, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey
2 Department of Pediatric Cardiology, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey
3 Department of Pediatrics Health and Diseases, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey.
To evaluate demographic features, preoperative pulmonary function tests and echocardiographic examinations of 113 children with scoliosis and to determine the associations between preoperative investigations and postoperative complications. Medical records, preoperative pulmonary function tests and echocardiographic examinations of 113 children with scoliosis who were operated between January 2004 and 2006 were evaluated retrospectively. Associations between preoperative pulmonary function tests, preoperative pulmonary symptoms and postoperative pulmonary complications were investigated. There were 37 male and 76 female patients. The mean ages of the patients at the time of the first and last surgery were 11.2 ± 3.8 and 11.7 ± 3.6 years respectively. The mean number of surgery performed for scoliosis was 1.5 ± 1.4. Idiopatic scoliosis was the most common form constituting 42.5% of the patients. 68.1% of the patients had no preoperative pulmonary symptoms. Normal preoperative FVC, FEV1, PEF and MEF25-75 values were detected in 43.4%, 58.4%, 53.1% and 65.5% of the patients respectively. Echocardiograms were found normal in 34.5% of them. The most common cardiac valve anomaly was mitral valve prolapsus which was detected in 25.7% of the patients. No significant associations were found between preoperative pulmonary function tests, preoperative pulmonary symptoms and postoperative pulmonary complications of children with scoliosis in our study.
Key Words: Scoliosis, children, preoperative pulmonary function tests, preoperative pulmonary symptoms, postoperative pulmonary complications, echocardiography.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Duygu ÖLMEZ,
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Allerji Bilim Dalı, Balçova, İZMİR - TURKEY 
e-mail: duygu74olmez@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır