Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Sarkoidozis plörezi tanısında medikal torakoskopi: Üç olgu bildirimi
Şule AKÇAY1, Valentina PINELLI2, Gian Pietro MARCHETTI2, Gian Franco TASSI2

1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara,
2 Brescia Devlet Hastanesi, Pnömoloji Kliniği, Brascia, İtalya.
ÖZET
Sarkoidozisde plevral sıvı oluşumu nadirdir. Sarkoidozis plörezide torakoskopik gözlemlerle ilgili veriler de sınırlı sayıdadır. Bu sunumda torakoskopi ile tanı konmuş sarkoid-ilişkili plevral tutulumu olan üç olgu tanımlanmakta ve sarkoid plörezili olgulardan edindiğimiz torakoskopik gözlemlerimiz tartışılmaktadır. Plevral nodüllerin görünümü ve plevral yüzeylerdeki dağılımı üç olgunun her birinde farklılık göstermekteydi. Sarkoidozisde plevral tutulumun varlığı plevral yüzeydeki görünür nodüllerden alınan biyopsilerle kanıtlandı, plevral sıvı aspirasyonunu takiben üç olguda da işlem komplikasyonsuz sonlandırıldı. Olgulardaki plevral sıvıların semptomatik olması nedeniyle sistemik kortikosteroid tedavisi uygulandı. Sonuç olarak, sarkoid plörezide kesin tanı amacıyla torakoskopinin güvenle uygulanabileceği görüşündeyiz.
Anahtar Kelimeler: Plevra, sarkoidozis, torakoskopi.
SUMMARY
The diagnosis of sarcoidosis pleurisy by medical thoracoscopy: Report of three cases
Şule AKÇAY1, Valentina PINELLI2, Gian Pietro MARCHETTI2, Gian Franco TASSI2

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Başkent University, Ankara, Turkey,
2 Department of Pneumology, Spedali Civili, Brescia, Italy.
Pleural effusion in sarcoidosis is infrequent. The data on thoracoscopic observations of sarcoidosis pleurisy are limited. The present study describes three cases of sarcoid-related pleurisy diagnosed by medical thoracoscopy and discusses the thoracoscopic features of sarcoid pleuritis. The appearance of pleural nodules was completely different in the three cases, and the distribution of nodules of sarcoidosis was heterogenously located in the pleural surfaces. Pleural disease in sarcoidosis could be proved easily by sampling visible nodules, and pleural fluid could be aspirated without complications during thoracoscopy. Due to symptomatic pleurisy of sarcoidosis, therapy was given as systemic corticosteroid. In conclusion, thoracoscopy may be an appropriate alternative technique to obtain an accurate diagnosis in sarcoid pleurisy.
Key Words: Pleura, sarcoidosis, thoracoscopy.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Şule AKÇAY,
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
06490 Bahçelievler, ANKARA - Turkey
e-mail: suleakcay68@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır