Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Mesane kanserinin akciğer metastazının nadir bir formu
Filiz ÇİMEN1, Dilek SAKA1, Didem DAYIOĞLU2, Funda DEMİRAĞ3, Hakan ERTÜRK4, Mihriban ÖĞRETENSOY1

1 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Ankara,
2 Erzurum Nihat Kitapçı Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Erzurum,
3 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, Ankara,
4 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji, Ankara.
ÖZET
Altmış yedi yaşında, erkek hasta, öksürük ve balgam yakınmasıyla başvurdu. Dört yıl önce transizyonel hücreli mesane kanseri nedeniyle opere edilmişti. Yirmi yedi yıl önce akciğer tüberkülozu geçirme öyküsü mevcuttu. Akciğer grafisinde, multipl kaviter görünümler izlendi. Toraks bilgisayarlı tomografi (BT)'de bilateral, multipl kaviteler görüldü. Balgam yaymalarının incelenmesinde, aside dirençli basil (ARB) dokuz kez negatifti. Kaviter lezyonlardan BT eşliğinde alınan ince iğne aspirasyon biyopsisi ile “transizyonel hücreli mesane kanserinin pulmoner metastazı” olarak tanı kondu. Bu hasta, ilginç radyolojik görünümü ve nadir görülen bir olgu olması nedeniyle sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mesane kanseri, transizyonel hücreli kanser, kaviter metastaz.
SUMMARY
A rare form of urinary bladder cancer metastasis to lung
Filiz ÇİMEN1, Dilek SAKA1, Didem DAYIOĞLU2, Funda DEMİRAĞ3, Hakan ERTÜRK4, Mihriban ÖĞRETENSOY1

1 Department of Chest Diseases, Atatürk Chest Diseases and Chest Surgery Education and Research Hospital,
Ankara, Turkey,
2 Department of Chest Diseases, Erzurum Nihat Kitapçı Chest Diseases Hospital, Erzurum, Turkey,
3 Department of Pathology, Atatürk Chest Diseases and Chest Surgery Education and Research Hospital,
Ankara, Turkey,
4 Department of Radiology, Atatürk Chest Diseases and Chest Surgery Education and Research Hospital,
Ankara, Turkey.
Sixty-seven year old male patient has attended with cough and sputum complaint. He had been operated because of transitional cell urinary bladder carcinoma four years ago. He had previous medical history of pulmonary tuberculosis 27 years ago. In chest X-ray, multiple cavitary appearances were present. In computerized tomography (CT) of the thorax, bilateral multiple cavities were seen. Sputum smear examinations for acido resistant bacilli (ARB) were negative for nine times. CT guided fine needle aspiration biopsy was performed and he was diagnosed as “pulmonary metastasis of transitional cell urinary bladder cancer”. This patient is presented because of the interesting radiological appearance and rare presentation of the case.
Key Words: Urinary bladder, transitional carcinoma, cavitary metastasis.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Dilek SAKA,
A. Taner Kışlalı Mahallesi
Ata Bilge Sitesi No: 32/38
Çayyolu 06810 ANKARA - TURKEY
e-mail: sakadilek@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır