Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Aile içi psitakoz: Türkiye'den bildirilen ilk Chlamydia psittaci infeksiyonu
Bülent ÇİFTÇİ, Z. Müjgan GÜLER, Müge AYDOĞDU, Özcan KONUR, Yurdanur ERDOĞAN

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara.
ÖZET
Psitakoz, papağan hastalığı ve kuş hastalığı olarak da bilinen, insanlara infekte olmuş kanarya, güvercin veya papağan gibi kuşların kurumuş salgılarından bulaşan bir hastalıktır. Bu tanı özellikle akla getirilip özel testlerle araştırılmazsa spesifik tanı konulmadan atipik pnömoni tanısı ile takip ve tedavi edilir. Evlerinde iki adet papağan besleyen bir anne ve Friedreich ataksisi olan oğlunda psitakoz tespit ettik. Hastalarda pnömoniye ek olarak santral sinir sistemi ve karaciğer tutulumu da saptandı. Ülkemizden daha önce yayınlanan psitakoz olgusu olmaması nedeniyle anneyi ve oğlunu ülkemizden kanıtlanmış ilk psitakoz olguları olarak sunmayı uygun bulduk.
Anahtar Kelimeler: Chlamydia psittaci, psitakoz, aile içi infeksiyon, pnömoni, hepatit.
SUMMARY
Familial outbreak of psittacosis as the first Chlamydia psittaci infection reported from Turkey
Bülent ÇİFTÇİ, Z. Müjgan GÜLER, Müge AYDOĞDU, Özcan KONUR, Yurdanur ERDOĞAN

Atatürk Chest Disease and Chest Surgery Education and Training Hospital, Ankara, Turkey.
Psittacosis, also known as parrot disease, parrot fever and ornithosis, can be transmitted to humans by inhaling dried excreta of infected birds like canaries, parakeets, parrots, pigeons and turkeys. Unless it is specifically thought of and investigated, the diagnosis of psittacosis can easily be missed and without identifying the exact etiology, the disease is usually treated as atypical pneumonia. We diagnosed psittacosis in a mother and her son with Friedreich ataxia, who took care of two parrots in their house. In addition to pneumonia, central nervous system and liver involvement were also identified in those patients. Since there was no any other case of psittacosis reported from Turkey, we thought to be important to report this mother and her son as first cases from Turkey.
Key Words: Chlamydia psittaci, psittacosis, familial outbreak, pneumonia, hepatitis.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Bülent ÇİFTÇİ,
Tunalı Hilmi Caddesi No: 121/8
Kavaklıdere 06540 Ankara - Turkey
e-mail: bciftci@superonline.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır