Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Atipik yerleşimli pulmoner adenoid kistik karsinom: Olgu sunumu
Alparslan ÜNSAL1, Can Zafer KARAMAN1, Firuzan KACAR2, Serdar ŞEN3

1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı,
2 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı,
3 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın.
ÖZET
Pulmoner adenoid kistik karsinom klasik olarak santral ekstrapulmoner hava yollarını tutar ve akciğerlerde görülmesi nadirdir. Çok daha sık görülen primer akciğer adenokanseri ile karşılaştırıldığında daha ılımlı klinik seyir izlemesi nedeniyle ayırıcı tanıda değerlendirilmesi gereken bir tümör grubudur. Bu yazıda; geçmeyen öksürük yakınması nedeniyle araştırılırken sağ akciğer üst lobunda kitle saptanan, bronkoskopik iğne biyopsisi ve pnömonektomi sonucunda pulmoner adenoid kistik karsinom tanısı alan 47 yaşındaki erkek hasta sunulmuş; klinik, radyolojik ve patolojik özellikleri tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Akciğer, adenoid kistik karsinom.
SUMMARY
Atypically located pulmonary adenoid cystic carcinoma: Case report
Alparslan ÜNSAL1, Can Zafer KARAMAN1, Firuzan KACAR2, Serdar ŞEN3

1 Department of Radiology, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey,
2 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey,
3 Department of Chest Surgery, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey.
Pulmonary adenoid cystic carcinomas typically arise from central extra-pulmonary airways and lung involvement is rare. On the other hand, this entity should be kept in mind because it has a more favorable clinical course compared to the primary lung adenocarcinoma. In this paper; the clinical, radiological and pathological aspects of a 47 years old man with a complaint of chronic cough, who was found to have a mass lesion at upper lobe of right lung and a final diagnosis of primary pulmonary adenoid cystic carcinoma according to transbronchial needle biopsy and pneumonectomy, was presented.
Key Words: Lung, adenoid cystic carcinoma.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Alparslan ÜNSAL,
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Radyoloji Anabilim Dalı,
09100 AYDIN - TURKEY
e-mail: aunsal@adu.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır