Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Diş teknisyeni pnömokonyozu olgusu
Canan KARAMAN EYÜBOĞLU1, Oya İTİL1, Aşkın GÜLŞEN1, Aydanur KARGI2, Arif ÇIMRIN1

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir.
ÖZET
Diş teknisyenlerinde silikozis ve ekstrensek allerjik alveolit gibi solunumsal problemler gelişebileceği 1939'lu yıllardan beri bilinmektedir. Diş teknisyenlerinde karmaşık içerikli maddelerin neden olduğu interstisyel akciğer hastalığı, diş teknisyeni pnömokonyozu olarak özel bir grupta incelenir. Otuz altı yaşında, hiç sigara öyküsü bulunmayan olgunun ağır nefes darlığı şikayeti mevcuttu. Yirmi iki yıl diş atölyesinde döküm ve kumlama işi yapan olguda beş yıl öncesine kadar solunumsal yakınma öyküsü bulunmamaktaydı. Bu tarihten itibaren çeşitli sağlık kuruluşlarında akciğer patolojisi açısından tetkik edilen ve yatarak tedavi gören olgu, solunum sıkıntısının artması üzerine kliniğimize başvurdu. Yapılan incelemeler sonucu, akciğerde pnömokonyoz ile uyumlu olabilecek yaygın parankimal infiltrasyonlar ve kronik tip 1 solunum yetmezliği saptandı. Öz geçmişinde bu duruma yol açabilecek mesleki maruziyet dışında, herhangi bir sigara içme veya hastalık öyküsü bulunmadığından olgunun diş teknisyeni pnömokonyozu olduğu kabul edildi. Diş teknisyeni pnömokonyozu patogenezinde, kullanılan karmaşık içeriğe sahip maddelere (metal tozları, silika, alçı, mum ve reçineler, likit uçucular, metil metakrilat) maruziyet ve bunların akciğer parankimine olan etkileri rol oynamaktadır. Metil metakrilat ile ilişkili ekstrensek allerjik alveolit bildirilmiştir. Mesleksel akciğer hastalığı gelişimi için iş yerindeki çoklu maruziyet en önemli faktördür. İş yerlerindeki yetersiz havalandırma koşulları ve korunma önlemlerindeki eksiklikler eklendiğinde risk daha da artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Diş teknisyeni, pnömokonyoz, metal tozları.
SUMMARY
Dental technician's pneumoconiosis; a case report
Canan KARAMAN EYÜBOĞLU1, Oya İTİL1, Aşkın GÜLŞEN1, Aydanur KARGI2, Arif ÇIMRIN1

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey,
2 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey.
Since 1939, it has been known that, silicosis and extrinsic allergic alveolitis can be seen among dental technicians. The interstitial disease caused by the exposure to complex substances used by dental technicians is classified as a special group called dental technician's pneumoconiosis. A 36-year-old man, who has no smoking history, presented with severe dyspnea. He had worked in different dental laboratories for 22 years, but he did not have respiratory symptoms until five years ago. After that date, he had hospitalized and had been examined for respiratory pathologies for many times. He had came to our clinic, because of the progression of his dyspnea. Diffuse pulmonary parenchymal infiltrates which can be related with pneumoconiosis and chronical type 1 respiratory defficiency had been diagnosed as the result of the examinations. While he has no history of smoking or any other risk factors or diseases in his medical history, the case was accepted as dental technician's pneumoconiosis. The factors related with the pathogenesis of dental technician's pneumoconiosis are; the complex compound of the substances (metal dusts, silica, plaster, wax and recins, chemical liquids, methyl metacrilate) used in this sector and their effects on the lung parenchyma. Extrinsic allergic alveolitis related with methyl methacrylate has been reported. The most important factor to acquire an occupational lung disease is a complex occupational exposure. The insufficient workplace airing and the lack of preventive measures added on this exposure, the risks become much more greater.
Key Words: Dental technician, pneumoconiosis, metalic dust.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Canan KARAMAN EYÜBOĞLU,
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
İnciraltı 35340 İZMİR - TURKEY
e-mail: drcanankaraman@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır