Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Plevraya metastaz yapmış yumuşak doku sarkom olgusu
Hüseyin YILDIRIM1, Muzaffer METİNTAŞ1, Güntülü AK1, Emine DÜNDAR2, Sinan ERGİNEL1
1 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Eskişehir.
ÖZET
İnsan vücudundaki tüm kanserlerin plevraya metastaz yapabildikleri bilinmektedir. Bununla birlikte görülme sıklığı açısından erişkin kanserlerinin %1'inden azını oluşturan yumuşak doku sarkomlarının plevra metastazları son derece nadirdir. Histopatolojik özellikler temelinde yumuşak doku sarkomlarının sarkomatöz mezotelyomalardan ayırımının yapılması zordur. Burada ilerleyici nefes darlığı ve göğüs ağrısı yakınmaları ile kliniğimize başvuran ve yapılan torakoskopik biyopsi sonrası yumuşak doku sarkomunun plevra metastazı tespit edilen 57 yaşındaki bir erkek hasta nadir görülen bir olgu olması nedeniyle sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yumuşak doku sarkomu, plevral metastaz, torakoskopi.
SUMMARY
Soft tissue sarcoma metastatic to pleura
Hüseyin YILDIRIM1, Muzaffer METİNTAŞ1, Güntülü AK1, Emine DÜNDAR2, Sinan ERGİNEL1

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Osmangazi University, Eskişehir, Turkey,
2 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Osmangazi University, Eskişehir, Turkey.
Almost all cancers can cause distant pleural metastases. However, pleural metastases of soft tissue sarcoma that constitute less than 1% of adult solid malignancy are extremely rare. It is very difficult to distinguish them form sarcomatous malignant mesothelioma on histopathological features. We report a 57 year-old man who presented to us with left chest pain and progressive dyspnea and was diagnosed to have a pleural metastases of soft tissue sarcoma by thoracoscopic biopsy.
Key Words: Soft tissue sarcoma, pleural metastases, thoracoscopy.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Hüseyin YILDIRIM,
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Meşelik 26480 ESKİŞEHİR - Turkey
e-mail: heylul2002@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır