Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği öğrencilerinde sigara içme alışkanlıkları ve
ilişkili faktörler
Fahrettin TALAY, Bahar KURT, Tuncer TUĞ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu.
ÖZET
Bu çalışmada, eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği öğrencilerinde sigara içme alışkanlıklarının belirlenmesi ve sigara içimini etkileyebilecek faktörlerin incelenmesi amaçlandı. Hazırlanan anket sınıflar rastgele yöntemle seçilerek üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine kesitsel olarak uygulandı. Düzenli ve ara sıra sigara içen öğrenci sıklığı %45.8 idi. Erkeklerde ve dördüncü sınıflarda sigara içme sıklığı daha yüksekti [erkeklerde 63 (%53.8) kişi, kızlarda 85 (%41.3) kişi (p< 0.05); dördüncü sınıflarda 102 (%52.3) kişi, üçüncü sınıflarda 46 (%35.9) kişi (p< 0.01)]. Sigara içmeyenlerin sigara içmemelerinin en sık nedeni sigaranın sağlıklarına zararlı olması (%45.8), sigaraya başlamada en sık neden stres azaltmak (%43.1), sigara içenlerin sigara içmeye devam etmelerinin en sık nedeni vazgeçmenin zor olduğu (%56.7) idi. Sigara içen öğrencilerin içmeyenlere göre annelerinin, kardeşlerinin, tüm aile bireylerinin ve samimi arkadaşlarının sigara içme sıklığı daha yüksek bulundu (p< 0.05). Sigara içen ve içmeyen öğrenciler arasında depresyon semptom skorları arasında belirgin fark vardı (içenlerde 14.9 ± 7.6, içmeyenlerde 9.8 ± 6.3; p< 0.05). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinde sigara içme sıklığı oldukça yüksek saptandı. Yakın arkadaşlarının sigara içmeleri, düzenli alkol alınması ve depresif semptomların olması öğrencilerin sigara içme riskini arttırmaktadır. Yakın gelecekte çocukların ilk öğretmenleri olacak öğrencilerin sigarayı bırakmaları ve içmeyenlerin başlamaması için uygun eğitim programları planlanarak uygulamaya geçirilmesi toplum sağlığı açısından yararlı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, öğrenci, sigara içimi.
SUMMARY
Smoking habits of the elementary school teacher students in education faculty and related factors
Fahrettin TALAY, Bahar KURT, Tuncer TUĞ

Department of Chest Diseases, İzzet Baysal Faculty of Medicine, Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey.
In this study we aimed to determine the smoking habits of the elementary school teacher students and to examining the factors affecting smoking. The prepared questionnaires were applied to 3rd and 4th year students by selecting randomly. The ratio of the students smoking regularly and occasionally was 45.8%. The smoking frequency was higher in male and fourth year students [63 (53.8%) of males, 85 (41.3%) of females (p< 0.05); 102 (52.3%) students in 4th year and 46 (35.9%) students in 3rd year (p< 0.01)]. The most common reason of not smoking was the harmful effect of smoking to life (45.8%), the most common reason of initiating smoking was to decrease their stress (43.1%) and the most common reason of keep on smoking was difficulty of quitting (56.7%). When compared to nonsmokers, the smoking frequency of mothers, brothers, all family members and close friends of smoker students were higher (p< 0.05). There was significant difference between depression symptom scores of the students who were smoking and the ones who were nonsmokers (14.9 ± 7.6 in smokers, 9.8 ± 6.3 in nonsmokers; p< 0.05). The smoking frequency among school teacher students was very high. The smoking habits of the close friends, regular alcohol intake, and presence of depressive symptoms were increasing the risk of smoking. It will be beneficial for public health to plan and apply appropriate education program for students who will be the first teachers of the primary school students, not to start smoking.
Key Words: Teacher, student, smoking.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Fahrettin TALAY,
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
İzzet Baysal Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Gölköy 14280 BOLU - TURKEY
e-mail: ftalay2000@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır