Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Allerjik bronkopulmoner aspergilloz: 3 olgu nedeniyle
Ferda ÖNER ERKEKOL1, Sevim BAVBEK1, Özlem GÖKSEL1, Dilşad MUNGAN1, Ömür AYDIN1,
Ayşe Berna CAN2, Zeynep MISIRLIGİL1, Yavuz DEMİREL1

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerji Bilim Dalı,
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Allerjik bronkopulmoner aspergilloz (ABPA) astım olgularının %1-7.6'sında görülmektedir. Bu insidans değeri tanıda akla gelmeyecek kadar düşük ancak önemli bir hastalık olabilecek kadar yüksek bir değerdir. ABPA için spesifik semptom ve laboratuvar testlerinin olmaması olguların yıllarca tanı alamamasına neden olabilir. Ancak tanı ve tedavi gecikmesi fibrotik akciğer hastalığı ile sonuçlanabilmektedir. Bu yazıda ABPA'nın kliniği, laboratuvar verileri ve tedavisi üç olgu üzerinden tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aspergilloz, astım.
SUMMARY
Allergic bronchopulmonary aspergillosis: 3 cases
Ferda ÖNER ERKEKOL1, Sevim BAVBEK1, Özlem GÖKSEL1, Dilşad MUNGAN1, Ömür AYDIN1,
Ayşe Berna CAN2, Zeynep MISIRLIGİL1, Yavuz DEMİREL1

1 Division of Allergie, Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey,
2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey.
Allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA) occurs in approximately 1-7.6% of patients with asthma. This incidence is low enough not to be considered in the differential diagnosis but also high enough to be an important disease. Since the symptoms and laboratory tests are not specific for ABPA, the diagnosis may be delay for years. However the failure to diagnose and treat ABPA for long term may result in fibrotic lung disease. This article focuses on the clinical and the laboratory aspects, and the management of ABPA in the light of three cases.
Key Words: Aspergillosis, asthma.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Sevim BAVBEK,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Allerji Bilim Dalı,
Dikimevi 06100 ANKARA - TURKEY
e-mail: bavbek@medicine.ankara.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır