Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Mediastinal kist gibi davranan ekstrapulmoner sekestrasyonlu iki olgu
Ahmet Sami BAYRAM1, Cengiz GEBİTEKİN1, Murat BİÇER2

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa.
ÖZET
Ekstrapulmoner sekestrasyon nadir olarak görülen ve genellikle yaşamın ilk altı ayında ortaya çıkan konjenital anomalidir. Sıklıkla sol akciğer alt lobu ile diyafragma arasında yer alır. Mediastinal yerleşim nadirdir. Biz bu yazımızda rastlantısal olarak tespit ettiğimiz ekstrapulmoner sekestrasyonlu iki erkek çocuk olgumuzu tanımladık. Bu tanı; anterior mediastinal kitleli tüm çocuklarda akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Sekestrasyon, mediasten, konjenital lezyonlar.
SUMMARY
Extrapulmonary sequestration mimicking mediastinal cyst: Report of two identical cases
Ahmet Sami BAYRAM1, Cengiz GEBİTEKİN1, Murat BİÇER2

1 Department of Chest Surgery, Faculty of Medicine, Uludağ University, Bursa, Turkey,
2 Department of Cardiovascular Surgery, Faculty of Medicine, Uludağ University, Bursa, Turkey.
Extrapulmonary sequestration (EPS) is a rare congenital anomaly usually diagnosed during the first six months of life. It is mostly found between the left lower lobe of the lung and the diaphragm. Mediastinal presentation is extremely rare. We describe two identical cases of extrapulmonary sequestration mimicking mediastinal cystic mass in two boys. These emphasize the need to keep this diagnosis in mind when dealing with children presenting with anterior mediastinal mass.
Key Words: Sequestration, mediastinum, congenital lesions.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ahmet Sami BAYRAM,
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
16059 BURSA - TURKEY
e-mail: asbayram2@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır