Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Konjenital trombofilili bir hastada hayatı tehdit eden şilotoraks: Olgu sunumu
Gülay ULUSAL OKYAY1, Ezgi COŞKUN YENİGÜN1, Gülbahar DARILMAZ YÜCE2,
I. Safa YILDIRIM1, Sadık ARDIÇ2

1 S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği,
2 S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve
  Tüberküloz Kliniği, Ankara.
ÖZET
Bu yazıda, heterozigot faktör V Leiden gen mutasyonuna ek olarak antitrombin III eksikliği saptanan ve yaygın trombüs oluşumu sonucu bilateral şilotoraks gelişen bir olguyu sunuyoruz. Hastaya bilateral göğüs tüpü takılarak, trombolitik ve oral antikoagülan tedavi uygulandı. Dört haftalık tedavi sonunda semptomları geriledi. Hasta 18 aydır semptomsuz olarak takibimizdedir.
Anahtar Kelimeler: Şilotoraks, konjenital trombofili.
SUMMARY
Life threatening chylothorax in a patient with congenital thrombophilia: Case report
Gülay ULUSAL OKYAY1, Ezgi COŞKUN YENİGÜN1, Gülbahar DARILMAZ YÜCE2,
I. Safa YILDIRIM1, Sadık ARDIÇ2

1  Department of Internal Medicine, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Education and Research Hospital, Government of Health, Ankara, Turkey,
2  Department of Chest Disease and Tuberculosis, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Education and
Research Hospital, Government of Health, Ankara, Turkey.
We reported here a case of bilateral chylothorax as a result of widespread thrombi formation in a patient who was heterozygote for factor V leiden gene mutation and who had antithrombin III deficiency. We performed bilateral chest tubes, thrombolytic and oral anticoaguloant theraphy. The patient responded to the theraphy. She has been in follow up without symptoms for 18 months.
Key Words: Chylothorax, congenital thrombophilia.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Gülay ULUSAL OKYAY,
S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, 3. Dahiliye Kliniği,
06110 ANKARA - TURKEY
e-mail: mdgulayulusal@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır