Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Gefitinib ile tedavi edilen küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda geç ölümcül nüks
Kunihiko MIYAZAKI, Tetsushi ANO, Kensuke NAKAZAWA, Hiroaki SATOH, Morio OHTSUKA

Division of Respiratory Medicine, Institute of Clinical Medicine, University of Tsukuba, Japonya.
ÖZET
Gefitinib kanser hücrelerinin çoğalması ve sağkalımlarını kontrol eden signal iletim yolaklarını durduran selektif epidermal büyüme faktörü reseptör tirozin kinaz inhibitörüdür. Gefitinib ile tedavi edilen metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda uzun dönem sağkalım kısa bir süre önce bildirilmiştir. Gefitinib ile uzun süreli hastalık kontrolü sağlandıktan sonra nüks sonrası hızlı bir şekilde ölümcül seyreden iki olguyu sunuyoruz. Gefitinib ile tedavi edilen ölümcül agresif nükslerin biyolojisi yeterli olarak tanımlanmamıştır. Mekanizmadan bağımsız olarak, gefitinib tedavisi uygulayan doktorların bu ilaçla uzun süreli hastalık kontrolünün sağlanmasının ardından ölümcül hızlı nüks olasılığı hakkında dikkatli olmaları gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gefitinib, küçük hücreli dışı akciğer kanseri, nüks.
SUMMARY
Late fatal recurrence in gefitinib-treated NSCLC patients
Kunihiko MIYAZAKI, Tetsushi ANO, Kensuke NAKAZAWA, Hiroaki SATOH, Morio OHTSUKA

Division of Respiratory Medicine, Institute of Clinical Medicine, University of Tsukuba, Japan.
Gefitinib is a selective epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor, which blocks signal transduction pathways implicated in proliferation and survival of cancer cells. Long-term survival in patients with metastatic non-small-cell lung carcinoma (NSCLC) treated with gefitinib has recently been reported. We showed herein two cases of fatal rapid recurrence after a long-term disease control by gefitinib. The biology of fatal aggressive recurrence of gefitinib-treated NSCLC is not well characterized. Regardless of the mechanism, however, physicians treating patients with gefitinib should be alert to the possibility of fatal rapid recurrence after a long-term disease control by this drug.
Key Words: Gefitinib, non-small-cell lung carcinoma, recurrence.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Hiroaki Satoh, MD,
Tennodai 1-1-1,
305857 TSUKUBA - Japan
e-mail: hirosato@md.tsukuba.ac.jp
[ PDF ]
<< Geri Yazdır