Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Meme tüberkülozlu iki kız kardeş
Belma AKBABA, Ateş BARAN, Murat YALÇINSOY, Sinem GÜNGÖR, Esen AKKAYA

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
ÖZET
Meme tüberkülozu, akciğer dışı organ tüberkülozunun nadir görülen bir formudur. Bu çalışmada, meme tüberkülozu saptanan ve diğer kardeşlerinde de akciğer tüberkülozu öyküsü olan iki kız kardeş sunulmuş, ülkemizde yayınlanan benzer meme tüberkülozu olguları değerlendirilerek meme tüberkülozu irdelenmiştir. Öykülerinde memede kitle, büyüme, ağrı ve akıntı yakınmaları olan olguların (26/K, 27/K) ultrasonografi (USG) incelemeleri “Fibrotik mastopati ve inflamasyon lehine” olarak raporlandı. Eksizyonel biyopsi ile meme tüberkülozu tanısı alan hastalar HRZE ile tedaviye alındı. Beraberinde akciğer tüberkülozu olan birinci olgumuzda antitüberküloz tedavi sonrası memedeki lezyonda tam rezolüsyon sağlandı. İzole meme tüberkülozu olan ikinci olgumuzdaki lezyonda belirgin iyileşme mevcuttur. Olgularımız halen takip altında olup yakınmasızdır. Sonuç olarak; tüberküloz infeksiyonunun sık görüldüğü toplumlarda, meme hastalıklarının ayırıcı tanısında meme tüberkülozu da yer almalıdır.
Anahtar Kelimeler: Ekstrapulmoner tüberküloz, meme hastalıkları, meme tüberkülozu.
SUMMARY
Two sisters with breast tuberculosis
Belma AKBABA, Ateş BARAN, Murat YALÇINSOY, Sinem GÜNGÖR, Esen AKKAYA

Süreyyapaşa Chest Disease and Chest Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey.
Breast tuberculosis is a rare form of extrapulmonary tuberculosis. Two sisters diagnosed with mammary tuberculosis and having a family history concerning pulmoner tuberculosis in other siblings were presented in this study; and thereby breast tuberculosis was discussed by evaluating similar cases of breast tuberculosis published in our country. The ultrasonography examinations of the cases (26/F, 27/F) with history of mass, enlargement, pain and discharge complaints were reported as being consistent with fibrotic mastopathy and inflammation. Patients having the diagnosis of breast tuberculosis after the excisional biopsy were undergone HRZE treatment. After the antituberculosis regimen, a complete resolution of the lesion in the breast was observed in our first case which had concurrent pulmonary tuberculosis. The lesion of our second subject who had isolated mammary tuberculosis showed marked improvement. Our cases are still being followed up without any complaints. In conclusion, breast tuberculosis should become a part of differential diagnosis of breast diseases in populations with high incidence of tuberculosis as our country.
Key Words: Extrapulmonary tuberculosis, breast disease, breast tuberculosis.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Belma AKBABA,
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
İSTANBUL - TURKEY
e-mail: belmaakbaba@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır