Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Sigara bırakma ile ilişkili yakınmalar
Gamze ÇAN1, Funda ÖZTUNA2, Murat TOPBAŞ1

1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı,
2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon.
ÖZET
Sigarayı bırakma sırasında başta yoksunluk bulguları olmak üzere yaşanan sorunlar bırakmayı güçleştirmektedir. Bu çalışmada amaçlanan, sigarayı bırakan kişilerde ortaya çıkan şikayetlerin sıklığı ve şiddetini tanımlamak, böylece sağlık personeline yol göstermektir. Çalışmada, sigara bırakma polikliniğine başvuran ve sigarayı bırakan 194 hastanın verileri değerlendirilmiştir. Sigara bırakma programında davranışsal danışmanlık ve nikotin destek tedavisi uygulanmaktadır. Hastalar sigarayı bıraktıktan sonraki en az iki yıl süresince takip edilmekte ve yakınmaları tespit edilmektedir. Sigarayı bırakan 194 hastanın 102 (%52.6)'si değişik yakınmalara sahipti. Hastaların en sık yaşadığı sorunlardan biri kilo alımı idi. Hastaların ifadelerine göre en az 1 kg en fazla 16 kg, ortalama 6.8 ± 3.8 kg kilo artışı olmuştu. Hastaların 17 (%8.7)'si iştah artışından şikayet etmektedir. İştah artışı olanlar anlamlı olarak daha fazla kilo almıştı (p= 0.001). Alınan kilo ortalaması yönünden bakıldığında ise iştah artışı olanlar 4.6 ± 2.3 kilo alırken, iştah artışı olmayanlar 7.3 ± 3.9 kilo almıştı ve fark anlamlı idi (p= 0.033). Hastaların 38 (%19.6)'i ağız, diş eti veya dilde oluşan lezyonlardan yakınmaktaydı. On iki (%6.1) hastanın gerginlik, huzursuzluk, sinirlilik, uykusuzluk, 9 (%4.6) hastanın sigara içme isteği, 9 (%4.6) hastanın baş ağrısı, 8 (%4.1) hastanın kabızlık, 7 (%3.6) hastanın uyku hali, uyuşukluk, konsantrasyon bozukluğu yakınmaları olmuştu. Sigarayı bırakan hastalardan yakınması olan 102 hastanın 45 (%44.1)'i, yakınması olmayan 92 hastanın ise 57 (%62)'si yeniden sigara içmeye başlamıştı. Yakınması olanlar anlamlı olarak daha az sigara içmeye başlamıştı (p= 0.013). Sağlık personelinin sigarayı bırakacak kişilere yaşanacak sorunların sıklığı, şiddeti ve çözümü ile ilgili verecekleri danışmanlık hizmetleri sigarayı bırakma başarısını ve bırakmayı sürdürme süresini arttıracaktır.
Anahtar Kelimeler: Sigarayı bırakma, oral lezyon, kilo alma, yakınma.
SUMMARY
Complaints related to smoking cessation
Gamze ÇAN1, Funda ÖZTUNA2, Murat TOPBAŞ1

1 Department of Public Health, Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey,
2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey.
Problems experienced during quitting smoking, particularly withdrawal symptoms, make giving up difficult. In this study the description of the complaints arising in individuals quitting smoking thus acts as a guide for health professional who dealt with smoking cessation. Data belonging to 194 patients applying to the smoking cessation clinic and quitting smoking were analysed. Behavioural counselling and nicotine support therapy are administered in the smoking cessation programme. Patients are followed up for at least two years after quitting cigarettes, and their complaints are determined. One hundred and two (52.6%) of the 194 patients quitting smoking had various complaints. One of the most frequently experienced problems was weight gain. According to patients' statements, an average weight gain of 6.8 ± 3.8 kg, minimum 1 kg maximum 16 kg, occurred. Seventeen (8.7%) patients complain of increased appetite. Those with increased appetite gained the most weight, to a significant extent (p= 0.001). In terms of average weight gain, those withy increased appetite gained 4.6 ± 2.3 kg, while those without increased appetite gained 7.3 ± 3.9 kg, and the difference was significant (p= 0.033). Thirty-eight (19.6%) patients complain of lesions in the mouth, gums or tongue. Twelve (6.1%) patients had complaints of tension, restlessness, nervousness or sleeplessness, 9 (4.6%) of a desire to smoke, 9 (4.6%) of headache, 8 (4.1%) of constipation, and 7 (3.6%) of drowsiness, numbness or concentration impairment. Forty-five (44.1%) of the 102 patients with smoking cessation related complaints and 57 (62%) of 92 patients with no complaints recommenced smoking. Significantly fewer of those with complaints began smoking (p= 0.013). Counselling services to be provided by health personnel regarding the frequency, intensity and resolutions of problems experienced by those quitting smoking will increase cessation success and duration.
Key Words: Smoking cessation, weight gain, oral lesion, complaint.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Gamze ÇAN,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Halk Sağlığı Anabilim Dalı,
61080 TRABZON - TURKEY
e-mail: gcan@meds.ktu.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır